Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego Lubicz
Adres: 87-162 Lubicz Dolny ul. Toruńska 24, tel. 56 6782708
 e-mail: usc@lubicz.pl

Podstawa prawna

  • ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 212 poz 1264 ),
  • ustawa z dnia 16.XI.2006 r. o opłacie skarbowej ( t. jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1282),
  • kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek
  • załączniki:
    • dokument stanowiący podstawę do  uzupełnienia (odpis zupełny odpowiedniego aktu stanu cywilnego)
    • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)

II. Opłaty administracyjne :         bez opłat

III.Opłata skarbowa:
39 zł. - od wydanej decyzji

IV. Termin i tryb realizacji odpowiedzi
1 miesiąc - wydanie decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem sporządzenia aktu.

V. Jednostka odpowiedzialna
Urzędu Stanu Cywilnego
Lubicz Dolny ul. Toruńska 24

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia

VI. Uwagi
Wniosek składa się  osobiście, za pośrednictwem poczty. Opłatę skarbową uiszcza się  na konto Urzędu Gminy Lubicz, nr konta 07949100030010000001140008

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.