Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

WYDAWANIE ODPISÓW i ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGONAZWA REFERATU
Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Akt Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz.1635/

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek zainteresowanego
2. dowód osobisty wnoszącego o odpis

OPŁATA
22,00 zł - za odpis skrócony
33,00 zł - za odpis zupełny

24,00 zł ? za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

26,00 zł ? za pozostałe zaświadczenia

OPŁATA W:
opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Lubicz 07949100030010000001140008 BS Grębocin, dowód uiszczenia opłaty dołączyć do podania zgodnie z § 3 ust. 1 Rozp. Min. Fin. z dnia 21.12.2006 r. (Dz. U. Nr 246, poz. 1804)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY
nie przysługuje

DODATKOWE INFORMACJE
odpisy z ksiąg stanu cywilnego otrzymać mogą tylko osoby uprawnione
nie pobiera się opłaty za odpisy wydawane w sprawach alimentacyjnych (sad) lub rentowo - emerytalnych , wydania dowodu osobistego.

FORMULARZE
brak

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-08 14:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 16:53
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-08-01 10:01

drukuj całą stronę

Banery

Stopka