Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

NAZWA REFERATU
Urząd Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 1997 r.Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbednych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1999 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz.1143)
4. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071/

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru ewidencji ludności
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

OPŁATA
17,00 zł - za zaświadczenie


OPŁATA W:
na konto Urzędu Gminy 07949100030010000001140008

Dowód opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie, nie później niż 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY
zażalenie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia

DODATKOWE INFORMACJE
zaświadczenie wydaje się tylko osobie zainteresowanej lub posiadającej urzędowo potwierdzone upoważnienie do jego odbioru

FORMULARZE
brak

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.