Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA – ŚLUB CYWILNY

NAZWA REFERATU
Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Akt Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA
1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2. Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. dowody osobiste przyszłych małżonków
2. odpisy skrócone aktów urodzeń (nie dotyczy osób urodzonych na terenie gminy Lubicz)
3. w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka (z wyłączeniem zdarzeń zarejestrowanych w USC w Lubiczu)

4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

OPŁATA
84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa 

OPŁATA W:
opłatę skarbową należ wpłacić na konto Urzędu Gminy Lubicz 07949100030010000001140008 BS Grębocin, dowód uiszczenia opłaty dołączyć zgodnie z § 3 ust. 1 Rozp. Min. Fin. z dnia 21.12.2006 r. (Dz.U. Nr 246 poz. 1804)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
nie krótszy niż 1 miesiąc od dnia złożenia zapewnień

TRYB ODWOŁAWCZY
nie przysługuje

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają wymagane dokumenty i podpisują zapewnienia osobiście na oryginalnym druku.
Zaświadczenie uprawniające do zawarcia ślubu konkordatowego wydawane jest tylko osobom, z których przynajmniej jedna na stale zameldowana jest na terenie gminy Lubicz.

FORMULARZE
brak

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2003-08-11 08:11
  • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-31 11:06

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.