Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ? ŚLUB KONKORDATOWY

NAZWA REFERATU
Samodzielne stanowisko pracy ds. Ewidencji Ludności i Akt Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA
1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2. Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz.960 /

WYMAGANE DOKUMENTY
1. dowody osobiste przyszłych małżonków
2. odpisy skrócone aktów urodzeń (bez względu na miejsce urodzenia)
3. w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka (bez względu na miejsce zdarzenia)

OPŁATA
84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa

OPŁATA W:
opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu, w którym sporządzony będzie akt małżeństwa (akt sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie działania którego zawarte będzie małżeństwo)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY
nie przysługuje

DODATKOWE INFORMACJE
osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają wymagane dokumenty i podpisują zapewnienia osobiście na oryginalnym druku
zaświadczenie uprawniające do zawarcia ślubu konkordatowego wydawane jest tylko osobom, z których przynajmniej jedna na stale zameldowana jest na terenie gminy Lubicz.
Zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od dnia wydania.

FORMULARZE
brak

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2003-08-11 08:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 16:54

drukuj całą stronę

Banery

Stopka