Treść strony

ZASIŁEK STAŁY

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ

GOPS

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004, Nr 64, poz. 593 ze zmianami) art. 5, art. 8, art. 36, art. 37 oraz 104 kpa

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o pomoc z uzasadnieniem zgłaszanej przyczyny,

- zaświadczenie o dochodach rodziny za ostatni miesiąc (netto).

- Orzeczenie Komisji ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

 

OPŁATY

brak

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- 14 dni na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

- 30 dni na wydanie decyzji administracyjnej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem GOPS

 

FORMULARZE

brak

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-12 10:39
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2005-03-24 12:21

drukuj całą stronę