Treść strony

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ

GOPS

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) art. 16 ust. 1, ust. 2, ust. 4, art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 1 i ust. 2, art. 30

 

WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek,

- kserokopia dowodu osobistego,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

OPŁATY

brak

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

- 30 dni na wydanie decyzji administracyjnej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem GOPS

 

FORMULARZE

wniosek z GOPS
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-12 10:58
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2005-03-24 12:43

drukuj całą stronę