Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z. zm.)
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów (Dz. U. 2012 Nr 125)

WYMAGANE DOKUMENTY

a. wniosek o ustalenie numeru porządkowego
b. załącznik graficzny obrazujący usytuowanie budynku istniejącego, dla którego ma być ustalony numer porządkowy,
c. załącznik graficzny (np. plan zagospodarowania działki lub terenu) obrazujący planowane usytuowanie budynków prognozowanych do wybudowania lub w trakcie budowy, dla których mają być ustalone numery porządkowe.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od daty złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY
ustawodawca nie przewiduje trybu odwoławczego

FORMULARZE
wniosek o ustalenie numeru nieruchomości

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-13 12:30
  • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-02 09:38
Wniosek
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-03-08 12:54

drukuj całą stronę

Banery

Stopka