Treść strony

WYKUP LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

INFORMACJA
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XLIV/567/98 z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali - „przyznaje się najemcom lub dzierżawcom gminnych lokali komunalnych pierwszeństwo w nabywaniu tych lokali „.
W związku z powyższym każdy główny najemca lokalu komunalnego (bez zadłużeń z tytułu czynszu i obsługi komunalnej) jeżeli jest zainteresowany wykupem zajmowanego przez siebie lokalu komunalnego może wystąpić z wnioskiem o jego nabycie.
Wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Lubicz.
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2003-08-13 12:33
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2005-01-13 10:29

drukuj całą stronę