Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DLA PODATNIKÓW NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
NAZWA REFERATU
Referat podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
Art.67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek podatnika
2. Zaświadczenie o dochodach wszystkich wspólnie zamieszkujących osób

3. W przypadku pozostawania bez pracy ? decyzje z Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku bądź o pozostawianiu bez prawa do zasiłku

4. Zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy finansowej

5. W przypadku długotrwałej choroby ? zaświadczenie o stanie zdrowia


OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ? należy wnieść odwołanie w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym
- jest to decyzja uznaniowa.
Wniosek o umorzenie odsetek winien być złożony w dniu wpłaty zaległości podatkowej.

Umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek jest instytucją nadzwyczajną, w tym samym wypadki uzasadniające uwzględnienie wniosku muszą posiadać tę samą cechę.

Zatem za umorzeniem zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki niezależne od sposobu postępowania podatnika bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych każdorazowo badan jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych.

W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia odsetek czy zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty.

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2003-08-18 14:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 16:56

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.