Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU NA RATY, ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ DLA PODATNIKÓW NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

NAZWA REFERATU
Referat podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
Art.48 § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz.60 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek podatnika

- zaświadczenie o dochodach wszystkich wspólnie zamieszkujących osób,

- w przypadku pozostawania bez pracy ? decyzje z Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku bądź o pozostawaniu bez prawa do zasiłku,

- zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy finansowej,

- w przypadku długotrwałej choroby ? zaświadczenie o stanie zdrowia

OPŁATY
Znaki skarbowe : za wniosek 5,00zł., za każdy załącznik 0,50zł.
nie podlega opłacie skarbowej podanie i załączniki o odroczenie terminu
płatności podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ? należy wnieść odwołanie w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym odroczyć termin płatności podatku
lub rozłożyć na raty zapłatę podatku oraz odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe - jest to decyzja uznaniowa.

Umorzenie zaległości podatkowej jest instytucją nadzwyczajną, tym sam wypadki uzasadniające uwzględnienie wniosku muszą posiadać tę samą cechę.

Zatem za umorzeniem zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki niezależne od sposobu postępowania podatnika bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych każdorazowo badana jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych.

W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty.

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2003-08-19 08:22
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 16:56

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.