Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ROZŁOŻENIE ZAPŁATY PODATKU NA RATY, ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ DLA PODATNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
NAZWA REFERATU
Referat podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 48 § 1a, § 3, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r.Nr 8 poz.60 ze zm.)
2. art. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) oraz §1 pkt 5 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawach szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis (Dz. U Nr 94, poz. 900)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek podatnika,
  Informacja o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech
  kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy

 2. Rozliczenie dochodów za rok poprzedni lub sprawozdanie finansowe ? do wglądu

 3. Zaświadczenie o dochodach innych wspólnie zamieszkujących osób

 4. W przypadku długotrwałej choroby ? zaświadczenie o stanie zdrowia

OPŁATY
Znaki skarbowe : za wniosek 5,00zł., za każdy załącznik 0,50zł.
nie podlega opłacie skarbowej podanie i załączniki o odroczenie terminu
płatności podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu ? należy wnieść odwołanie w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć na raty zapłatę podatku oraz odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości podatkowe
-jest to decyzja uznaniowa.
Podatnik winien udokumentować te przesłanki.

FORMULARZE
wniosek indywidualny + informacja o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę ?
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę(Dz. U. Nr 196, poz.1654)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2003-08-19 12:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-18 16:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-19 12:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-19 12:37

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.