Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Złotorii

W dniu 16 kwietnia br Wójt Gminy Lubicz podpisał umowę z wybraną w przetargu firmą Budex z Lipna  na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Złotorii. Wykonawca zgodnie z zapisami umowy ma oddać budynek do użytkowania w dniu 1 września 2015 roku.


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Dobiegła końca dyskusja na temat programu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” w województwie kujawsko-pomorskim. 8 kwietnia br w Ostromecku umowę w tej sprawie podpisali prezydenci Torunia i Bydgoszczy, starostowie powiatu toruńskiego i bydgoskiego oraz burmistrzowie i wójtowie z obszaru ZIT. W imieniu gminy Lubicz umowę podpisał wójt pan Marek Olszewski.


UCZELNIA WYŻSZA W LUBICZU GÓRNYM

7 kwietnia br. wójt gminy Lubicz Marek Olszewski podpisał umowę z przedstawicielami Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie – rektorem prof. WSKFiT dr Ewą Krupińską-Thor, kanclerz uczelni Alicją Becker i dyrektorem zarządzającym Marcinem Bartkowskim – dotyczącą utworzenia w gminie Lubicz zamiejscowego wydziału uczelni.


II GMINNE ŚWIĘTO KOBIET ZA NAMI

Drugi rok z rzędu bardzo liczne grono Pań zaproszonych przez wójta gminy Lubicz Marka Olszewskiego gościło na gminnych uroczystościach z okazji „Dnia Kobiet”. Impreza odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym. Podobnie jak w roku ubiegłym, na Panie czekało wiele różnorodnych atrakcji.


SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE W GRĘBOCINIE

30 grudnia br. w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne, będące podsumowaniem roku 2013. Gospodarzami uroczystości byli wójt gminy Lubicz Marek Olszewski oraz przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel.


DELEGACJA GMINY LUBICZ NA OTWARCIU NOWEGO MOSTU W TORUNIU

Wójt gminy Lubicz Marek Olszewski oraz przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel 9 grudnia br. uczestniczyli w uroczystym otwarciu mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej, który stanowi nową miejską przeprawę przez Wisłę. Otwarcia dokonał prezydent Torunia Michał Zaleski w obecności m.in. wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego i dyrektora generalnego Instytutu Pamięci Narodowej Jacka Paszkieta.


Konferencja dot. promocji zdrowia psychicznego

W dniu 9 grudnia 2013r w Urzędzie Gminy Lubicz odbyła się konferencja zorganizowana przez Wójta Gminy dot. promocji zdrowia psychicznego. Konferencję poświęcono problemom związanym z kształtowaniem wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.


Osiągnięcia Strażaków

Poselski Zespół Strażaków z przyjemnością informuje, że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu osiągnęła w latach 2011 - 2013 największą liczbę wyjazdów w województwie kujawsko-pomorskim wśród OSP spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Wyróżnienia zostaną wręczone podczas konferencji Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności, która odbędzie się w dniu 21 października 2013r. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.


ĆWICZENIA W GMINIE LUBICZ

W dniu 12 września 2013 r., w Mierzynku, przy fermie drobiu Roberta Wiśniewskiego odbyły się ćwiczenia, których tematem było „Działanie urzędu gminy i służby weterynaryjnej w sytuacji powstania ogniska epizootii”.


Kajakarze w Lubiczu

W czwartek 8 sierpnia br. gmina Lubicz ponownie gościła uczestników „53. Międzynarodowego Spływu Kajakowego Pojezierzem Brodnickim, rzekami Drwęcą – Wisłą”. Impreza rokrocznie organizowana prze Klub Turystów Wodnych z Chełmna, stawia sobie za cel promocję turystycznych walorów regionu kujawsko-pomorskiego oraz popularyzację aktywnego wypoczynku i przyciąga na nasze wody turystów i fanów kajakarstwa z polski jak i zagranicy.


WÓJT U MARSZAŁKA

W dniu 9 lipca br. wójt gminy Lubicz pan Marek Olszewski spotkał się z panem Piotrem Całbeckim, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem spotkania były problemy komunikacyjne w Lubiczu, budowa ścieżki pieszo-rowrowej na drodze wojewódzkiej przez Nowa Wieś oraz odwodnienie, budowa chodników i modyfikacja jezdni na drodze wojewódzkiej biegnącej przez Brzeźno.


GMINA LUBICZ MA SWÓJ HYMN!

Uroczysta Sesja Rady Gminy Lubicz, która odbyła się w środę 26 czerwca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym, zapisze się na stałe w historii naszej gminy. Rada Gminy w obecności wójta gminy Marka Olszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę, dzięki której zyskaliśmy kolejny symbol naszej terytorialnej wspólnoty – Hymn Gminy Lubicz.

WIZYTA U PREZYDENTA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

28 maja br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Obecni na niej byli także przedstawiciele gminy Lubicz – wójt gminy Marek Olszewski oraz przewodnicząca rady gminy Hanna Anzel.

OFICJALNE OTWARCIE "MOJEJ PRZYCHODNI" W GRĘBOCINIE

„Moja Przychodnia” przyjmuje pacjentów już od 1 marca br., jednak oficjalne otwarcie placówki nastąpiło 16 maja.


GMINNY FESTYN EKOLOGICZNY W GRĘBOCINIE

Od kilku tygodni ekologia to bardzo popularny temat w gminie Lubicz. Przyczyniła się do tego zmiana w sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi, a także gminny program „Segreguję nie marnuję. To się opłaca”, który w ostatnim czasie skłaniał mieszkańców gminy do działań proekologicznych. Punktem kulminacyjnym tych działań był Gminny Festyn Ekologiczny, który odbył się 18 maja br. w Grębocinie.


GMINA LUBICZ PRZED PRZEJĘCIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Nasza gmina, jak i większość w Polsce, intensywnie przygotowuje się do przejęcia gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 r. W ramach tych przygotowań rozdawane są mieszkańcom druki deklaracji. Akcja ta zakończy się 25 maja 2013 r. Zakończył się już cykl 17 – stu spotkań informacyjnych z mieszkańcami dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, pobrania i wypełnienia przy pomocy pracowników Referatu Gospodarki Odpadami UG Lubicz oraz oddania, deklaracji.


Sesja Ekologiczna

Dzień 18 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie przebiegał pod hasłem działań proekologicznych. Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi, odbyła się Sesja Ekologiczna, która jest jednym z etapów gminnego programu „ Segreguję, nie marnuję To się opłaca”. Było to duże i piękne przedsięwzięcie.


SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W GMINIE LUBICZ

Na najbliższej sesji Rady Gminy Lubicz tj. 26 kwietnia br. Wójt gminy przedłoży projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania gminy w tworzeniu Spółdzielni Socjalnej.

Spółdzielnia jest specyficzną formą spółdzielni pracy, posiadającą osobowość prawną, przedmiotem jej działalności będzie przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji. Utworzenie spółdzielni umożliwi aktywizację społeczną i zawodową, a także podniesienie kwalifikacji osób zagrożonych marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę psychiczną. 
Szczegółowe treści dotyczące funkcjonowania spółdzielni zostaną unormowane w statucie spółdzielni, który zostanie również przyjęty przez Radę Gminy Lubicz.
 


GMINA LUBICZ PODPISAŁA UMOWĘ Z MIEJSKIM PREDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA

W dniu 25 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Jest to Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu, które będzie świadczyło usługi wywozu odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z terenu naszej gminy w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.


ROZPOCZĘCIE BUDOWY KANALIZACJI W GRĘBOCINIE (ETAP I) – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Rozpoczęcie robót ziemnych Wykonawca planuje od dnia 04.03.2013 r.
Prace w pierwszym okresie budowy wykonywane będą w ulicach:
1. Toruńska - od Poprzecznej do Działowej,
2. Osiedlowa na całej długości
3. Mostowa - od Szkolnej do Toruńskiej,

Wykonawca - KONSORCJUM EKOINSTAL


POSIEDZENIE RADY POWIATOWEJ KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ POWIATU TORUŃSKIEGO W LUBICZU

W dniu 5 marca br. odbyło się ósme posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Toruńskiego. Tym razem na miejsce spotkania wybrano Gminę Lubicz. W sali narad Urzędu Gminy spotkali się członkowie Rady Powiatowej KPIR z terenu powiatu toruńskiego oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Lubicz Pan Marek Olszewski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Hanna Anzel, radni gminy: Zbigniew Barcikowski, Mariola Falkowska, Kazimierz Rybacki oraz Pan Marek Szczygielski -Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


11 MARCA BR. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE "BEZPIECZNA GMINA LUBICZ"

11 marca br. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu odbyła się debata poświęcona szeroko pojętemu spektrum bezpieczeństwa największej gminy w powiecie toruńskim.


800 PAŃ PRZYBYŁO NA OBCHODY GMINNEGO ŚWIĘTA KOBIET. TAKIEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE LUBICZ JESZCZE NIE BYŁO

W minioną sobotę – 9 marca br., w ZS nr 1 w Lubiczu Górnym, obchodziliśmy wspólnie Gminne Święto Kobiet. Impreza zorganizowana przez wójta gminy Lubicz Marka Olszewskiego po raz pierwszy, od początku wzbudzała żywe zainteresowanie mieszkańców gminy, jednak tak pozytywnego przyjęcia i tak licznej odpowiedzi na zaproszenie, nie spodziewał się nikt.


WÓJT GMINY LUBICZ MAREK OLSZEWSKI UCZESTNICZYŁ W SPOTKANIU SAMORZĄDOWCÓW Z PREMIEREM DONALDEM TUSKIEM

23 stycznia br. Wójt gminy Lubicz Marek Olszewski uczestniczyłw spotkaniu przedstawicieli samorządów z Premierem Donaldem Tuskiem.


WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZAGRAŁA W LUBICZU DOLNYM I W LUBICZU GÓRNYM

Jak co roku, centrum orkiestrowe stanowiły szkoły. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym i Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym zorganizowały szereg ciekawych atrakcji.


XXX-LECIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBICZU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubiczu funkcjonuje już 30 lat.
Z tej okazji 5 stycznia br. w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym zorganizowano specjalną uroczystość jubileuszową.


OSTATNIA W TYM ROKU SESJA RADY GMINY LUBICZ

28 grudnia br. odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Lubicz, na której przewodnicząca Hanna Anzel podsumowała działania rady w roku 2012, a także podziękowała radnym i wójtowi gminy za współpracę na przestrzeni mijającego roku.


WIECZERZA WIGILIJNA DLA SAMOTNYCH

19 grudnia br. Wójt gminy Lubicz zaprosił do wigilijnego stołu samotnych z gminy Lubicz, uroczystość miała miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym. Opłatek, świątecznie ozdobiona choinka, a także kolędy, w wykonaniu chóru uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie nadały spotkaniu świąteczny, wigilijny nastrój.


WIESŁAWA GERAS DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWOEJ W ZŁOTORII ODZNACZONA MEDALEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO UNITAS DURAT PALATINATUS CUIAVIANO-POMERANIENSIS

Miło nam poinformować, że 13 grudnia br. podczas uroczystej gali w Operze Nova w Bydgoszczy Pani Wiesława Geras Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii odebrała z rąk Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.


CHOINKA W LUBICZU GÓRNYM ZYSKAŁA ŚWIĄTECZNY CHARAKTER

Zimowa aura sprzyja świątecznemu nastrojowi. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym przy asyście pracowników Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej przystroili bombkami i innymi własnoręcznie zrobionymi ozdobami choinkę stojącą na skwerku między ulicami Lipnowską i Warszawską w Lubiczu Górnym. Dzięki temu centrum miejscowości zyskało świąteczny charakter. Nie ma wątpliwości – Boże Narodzenie tuż, tuż.


DO DZIECI Z LUBICZA DOLNEGO PONOWNIE ZAWITAŁ MIKOŁAJ

Tradycyjnie jak co roku w mikołajkowe przedpołudnie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym odwiedzili specjalni goście. Wozem strażackim Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubicza Dolnego przyjechała do dzieci dwójka Mikołajów, jak zwykle z workami wypełnionymi słodkościami.


OBCHODY 85-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINKU

13 października br. w Brzezinku odbyły się obchody 85-lecia tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.


GRĘBOCIN OBECNY NA PORTALU PREZYDENT.PL

Portal prezydencki www.prezydent.pl zamieścił na swoich łamach informację o odbywających się w  sobotę 8 września br. uroczystościach w Grębocinie. Przypomnijmy, że tego dnia na terenie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa odbyło się Święto Latawca i Święto Chleba. Jednym z akcentów tych imprez był fragment „Pana Tadeusza” przeczytany przez wójta gminy Lubicz Marka Olszewskiego. Była to część ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania Pana Tadeusza”, polegającej na publicznym czytaniu utworu naszego narodowego Wieszcza przez prezydentów, burmistrzów, wójtów, aktorów i mieszkańców całej Polski. Całość informacji dostępna pod poniższym linkiem:

www.prezydent.pl/narodowe-czytanie/grebocin-ktorunia/


WIOSENNO-LETNIE OBLICZE NASZEJ GMINY

Okres wiosenno-letni to czas, w którym przyroda prezentuje się w całej okazałości co doskonale widać na terenie naszej gminy, pełnej urokliwych, pełnych zieleni miejsc. Urząd Gminy Lubicz wraz z Zarządem Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej czynią starania, aby nasza okolica zyskała o tej porze roku dodatkowych walorów estetycznych.


135 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBICZU

11 sierpnia br. w Lubiczu Dolnym odbyły się uroczystości z okazji 135-lecia tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.KAJAKARZE ZAWITALI DO LUBICZA

7 sierpnia br. do Lubicza zawitali uczestnicy 52. Międzynarodowego Spływu Kajakowego Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą i Wisłą.SOŁTYS MŁYŃCA DRUGIEGO WYRÓŻNIONY!

Miło nam zakomunikować, że Pan Kazimierz Smoliński - sołtys Młyńca Drugiego, znalazł się w gronie osób wyróżnionych w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2011”, którego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów z terenu Powiatu Toruńskiego.

Komisja Konkursowa wysoko oceniła prace sołtysów zgłoszonych do konkursu, doceniając ich wkład w rozwój kultury w swoim środowisku, podejmowane inicjatywy społeczne oraz dbałość o rozwój sołectwa i gminy. Uroczyste uhonorowanie wyróżnionych osób nastąpiło podczas V Zjazdu Sołtysów Powiatu Toruńskiego w dn. 3 lipca 2012 r.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE W GRĘBOCINIE ZA NAMI

3 czerwca br. w Grębocinie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Wzięły w nich udział drużyny ze wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lubicz.


PAMIĘCI ZMARŁYCH RADNYCH RADY GMINY LUBICZ

„W naszej pamięci są jeszcze wciąż obecni jako żyjący, trudno nam oswoić się z myślą, że nie ma ich już wśród nas. Wciąż w uszach, dźwięczą nam jeszcze ich słowa, widzimy uśmiechy, gesty, przyjaźnie wyciągnięte dłonie”- tak w sobotnie popołudnie 23 czerwca br. radni wspominali swoich nieżyjących już  kolegów. Chwile zadumy i wspomnień poprzedziła odprawiona przez ks. dra Mariana Wróblewskiego w intencji zmarłych obecnej i minionych kadencji radnych:

śp. Jerzego Kempińskiego,

śp. Jerzego Dąbrowskiego oraz

śp. Jana Klawińskiego, Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Złotorii, w której wzięły również udział rodziny zmarłych.


GMINNY DZIEŃ INWALIDY ZA NAMI

Dnia 19 maja br. w świetlicy OSP w Rogówku odbyły się obchody Gminnego Dnia Inwalidy.


GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

5 maja br. w Grębocinie miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Strażaka przypadającego w dniu imienin patrona strażaków – św. Floriana.


ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP OBRADOWAŁ W GRĘBOCINIE

14 kwietnia br. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocinie, odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LUBICZU ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ

Na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz od dnia 1 kwietnia br. rozpoczął działalność Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól i Przedszkoli w Lubiczu.


GRATULACJE I KWIATY NA MARCOWEJ SESJI RADY GMINY

Wyjątkowo uroczysty charakter miała sesja Rady Gminy, która odbyła się 30 marca br. Wójt gminy Lubicz Marek Olszewski oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Sikorska odebrali gratulacje i kwiaty za osiągnięte ostatnio sukcesy.


ZŁOTY JUBILEUSZ

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługuje tak wspaniała rocznica jak 50 lecie pożycia małżeńskiego. I właśnie taką rocznicę Złote Gody obchodziły trzy pary małżeńskie z terenu Gminy Lubicz.


GRATULACJE OD STAROSTY

W dniu 4 kwietnia br. podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Toruniu pan Mirosław Graczyk, Starosta Toruński wręczył panu Markowi Olszewskiemu, Wójtowi Gminy Lubicz list gratulacyjny z okazji wyróżnienia w plebiscycie „Samorządowy Menedżer Regionu 2011 regionu kujawsko-pomorskiego”, organizowanym przez „Puls Biznesu” i ośrodek badawczy TNS Pentor.


WYRÓŻNIENIE „SAMORZĄDOWY MENEDŻER REGIONU 2011 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM” DLA WÓJTA GMINY LUBICZ!

Marek Olszewski, wójt Gminy Lubicz został wyróżniony bardzo zaszczytnym tytułem „Samorządowy Menedżer Regionu 2011 regionu kujawsko-pomorskiego”. Tytuł ten trafił do wybranej, nielicznej grupy najlepszych miast i gmin naszego województwa.


DONIOSŁY JUBILEUSZ KOŁA ŁOWIECKIEGO “MŁODNIK"

Wyjątkowo uroczysty charakter miały obchody 50-lecia Koła Łowieckiego „Młodnik”, które odbyły się 11 lutego 2012 roku.


Dzień Kobiet w Gminie Lubicz

Z okazji Dnia Kobiet na terenie Gminy Lubicz odbyły się liczne spotkania środowiskowe zorganizowane w sołectwach w ubiegły piątek, sobotę i niedzielę.


WIEMY WIĘCEJ O PODATKACH

20 lutego br. w Urzędzie Gminy Lubicz odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące spraw podatkowych, zorganizowane z myślą o mieszkańcach naszej gminy. Była to wspólna inicjatywa Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego – Urszuli Maszewskiej oraz Wójta Gminy Lubicz – Marka Olszewskiego.


NAGRODZONY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu został laureatem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2011 – usługi społeczne”. Wyniki ogłoszono 19.12.2011r. w Senacie RP w Warszawie podczas konferencji podsumowującej. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 przedstawicieli miast, gmin i powiatów z całej Polski.


Debata telewizyjna z udziałem Marka Olszewskiego

5 lutego 2012 roku Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz, uczestniczył w nadawanym na żywo w warszawskim studiu Telewizji Polskiej, programie publicystycznym „Między ziemią a niebem”. Tematem dyskusji, w której Pan Wójt reprezentował Związek Gmin Wiejskich RP, był projekt reformy systemu szkolnictwa, który zakłada wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 6-latków od 1 września 2014 roku.


Wójt Marek Olszewski uczestniczył w podpisaniu „ustawy żłobkowej” przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego

23 lutego 2011 roku w Pałacu na Krakowskim Przedmieściu, Prezydent Bronisław Komorowski złożył swój podpis pod ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Ułatwienia w zakładaniu żłobków, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni i nianie – to tylko niektóre z nowych możliwości, które pomogą rodzicom łączyć życie rodzinne z pracą zawodową przy zapewnieniu dobrej, wspierającej rozwój dzieci opieki.


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Za nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnijmy, że w tym roku wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Szkoły z naszej Gminy aktywnie przyłączyły się do akcji organizowanej przez Jurka Owsiaka.Władze Gminy Lubicz podsumowały mijający 2011 rok

 W dniu 29 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno – noworoczne  w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie. Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski podsumował dokonania minionych  dwunastu miesięcy. Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel przedstawiła zagadnienia dotyczące pracy Rady, przybliżając tematykę podejmowanych  uchwał oraz dziękując zebranym za współpracę.


Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego 2011

Z przyjemnością informujemy, iż w ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu konkursie: „Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego 2011” wyróżnienie w kategorii powyżej 18 lat otrzymał mieszkaniec Złotorii pan Ryszard Szymański.


Narada Wójta z Sołtysami Gminy Lubicz

Dnia 19 grudnia br. odbyła się ostatnia już w bieżącym roku narada Wójta Gminy Lubicz z Sołtysami. W spotkaniu wzięła również udział Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel. Po omówieniu spraw bieżących i podsumowaniu rocznej współpracy, nastąpiła chwila bardzo uroczysta – złożenie życzeń i przełamanie się opłatkiem. Narady upłynęła w miłym, świątecznym klimacie.


We wtorek, 6 grudnia wszystkie szkoły w naszej gminie odwiedził specjalny gość. Dzieci – zarówno te mniej, jak i bardziej grzeczne, czekały na niego już od kilku tygodni. Mowa oczywiście o Św. Mikołaju.
Wyjątkowo grzeczne były w tym roku dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym. Wnioskujemy tak po fakcie, iż odwiedziło je aż dwóch Mikołajów, którzy do szkoły przybyli wozem strażackim.


Pracownicy GOPS uhonorowani "Stalowym Aniołem"

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu zostali uhonorowani „Stalowym Aniołem” – nagrodą przyznawaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uroczysta gala wręczenia pamiątkowych statuetek odbyła się w dniu 22.11.2011r. Nagrodzeni zostali: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu Anna Sikorska oraz pracownicy socjalni Anna Warlikowska, Bożena Piotrowicz, Katarzyna Falkowska, Joanna Zielińska, Karolina Sobierajska, Karolina Parzych, Dawid Lewandowski.


Otwarcie zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Kopaninie

W dniu 9 listopada w Kopaninie odbyło się uroczyste otwarcie odremontowanej świetlicy wiejskiej. Uroczystość ta połączona została z obchodami Dnia Niepodległości oraz wręczeniem Odznaczeń Państwowych przez Wicewojewodę Kujawsko Pomorskiego dwóm mieszkańcom Gminy Lubicz.


ZŁOTY JUBILEUSZ

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługuje tak wspaniała rocznica jak 50 lecie pożycia małżeńskiego.
I właśnie taką rocznicę Złote Gody obchodziły trzy pary małżeńskie z terenu Gminy Lubicz. Dostojni Jubilaci to:
Barbara i Czesław Gręźlik z Krobi, Mirosława i Wiktor Przedpełscy oraz Genowefa i Mieczysław Przybysz z Lubicza Dolnego
Choć przeżyli ze sobą 50 lat, to wydaje się Im, że poznali się tak niedawno…


Dzień Edukacji Narodowej

11 października z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy Lubicz odbyło się uroczyste spotkanie, w którym udział wzięli: Wójt Gminy, Pan Marek Olszewski, Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Hanna Anzel, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny, Pani Karina Wroniecka, członkowie Komisji: Pani Mariola Marcinkowska i Pani Mariola Falkowska, dyrektorzy placówek oświatowych, nagrodzeni nauczyciele oraz nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.


ĆWICZENIA W GMINIE LUBICZ

W dniu 6 września 2011r. w Mierzynku, przy fermie drobiu pana Roberta Wiśniewskiego, odbyły się ćwiczenia na temat „Działanie urzędu gminy i służby weterynaryjnej w sytuacji wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków”. W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich podmiotów, które na co dzień realizują zadania mające na celu ochronę i zabezpieczenie ludności w sytuacjach kryzysowych.


Piknik Ciclovia

W niedzielę 25 września Gmina Lubicz promowała się podczas pikniku Ciclovia, zorganizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa oraz firmę GTC. Na imprezie pojawiło się prawie 5 tysięcy rowerzystów, rolkarzy oraz pieszych, dla których udostępniono ponad 20 kilometrowy odcinek autostrady A1 oraz Miejsce Obsługi Podróżnych „Malankowo”.


Kolejny ORLIK 2012 w Gminie Lubicz już otwarty

W dniu 21 września br otwarty został kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w Lubiczu Górnym, zlokalizowany na terenie przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piaskowej. Uroczystość zgromadziła reprezentantów wielu środowisk naszej gminy: radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji społecznych i biznesu. Uświetniło ją przybycie znakomitych gości: Posła Pana Tomasza Lenza, Senatora Pana Jana Wyrowińskiego, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Zbigniewa Sosnowskiego, Starosty Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka oraz wielu innych.


Kajakarze ponownie gościli w Lubiczu

Kręta, dzika, miejscami spokojna, innym razem bystra, przedzierająca się wąskim korytem ściśniętym stromymi brzegami pradoliny - taka jest Drwęca, prawy dopływ Wisły. Mieli okazję przekonać się o tym uczestnicy 51 Międzynarodowego Spływu Kajakowego Pojezierzem Brodnickim oraz rzekami Wisłą i Drwęcą, organizowanego przez Klub Turystów Wodnych PTTK w Chełmnie, którzy w dniu 9 sierpnia br. gościli kolejny już raz w Gminie Lubicz.


50 WSPÓLNIE PRZEŻYTYCH LAT

Trzy pary małżeńskie z Gminy Lubicz odebrały medale za długoletnie pozycie małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczysta dekoracja Jubilatów odbyła się dnia 15 lipca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubiczu.
Medalami w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekorował Jubilatów Wójt Gminy Lubicz – Marek Olszewski.

65-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynku.
Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynku powstała w roku 1946 w okolicznościach rodzącej się demokracji ludowej i wiejskiej samorządności. W 1974 roku jednostka OSP w Mierzynku została przekształcona z jednostki bojowej w prewencyjną i taki charakter zachowała do dziś. Przez kolejne lata w szeregach OSP w Mierzynku było wielu członków – mieszkańców Mierzynka i okolicznych wsi. W 1994 roku dożywotnim Prezesem Honorowym mianowano Stanisława Gizińskiego. Aktualnie OSP w Mierzynku liczy 22 członków.

BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II

Dziękczynne Msze św., koncerty poświęcone pamięci Jana Pawła II, spotkania z jego poezją i twórczością, to tylko niektóre z uroczystości, których kulminacją będzie ogłoszenie Papieża Polaka błogosławionym. Mając przed oczyma postać błogosławionego, widzimy zarazem człowieka, który jest wzorem dla każdego z nas, wskazaniem, kim można być, jak cieszyć się i jak walczyć z cierpieniem, zawsze pamiętając o własnej godności.

29 kwietnia w szkole w Grębocinie Wójt Pan Marek Olszewski, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Hanna Anzel  z przedstawicielami rady gminy,  Inspektor Oświaty Gminy Lubicz Pani Brygida Bogdanowicz- Kopeć i  Dyrektor Szkoły złożyli kwiaty pod obrazem Jana Pawła II. Tego dnia uczniowie przedstawili krótki montaż słowno – muzyczny o Ojcu Świętym, sadzili żółte kwiaty na terenie szkoły, puszczali w niebo żółte i białe  balony z podziękowaniami dla Papieża, a najmłodsi wykonali kwiaty z origami. W szkole odbył się też konkurs wiedzy o Janie Pawle II.


Święto Konstytucji 3 Maja

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski uczestniczył w spotkaniu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.


Wójt Gminy Lubicz wybrany został Wiceprzewodniczącym
Związku Gmin Wiejskich RP.


Dzień Strażaka w Gminie Lubicz.

W sobotę 7 maja 2011 r. o godz. 16.00 uroczystą mszą rozpoczęły się gminne obchody Dnia Strażaka. Po nabożeństwie, kolumna z orkiestrą na czele, pocztami sztandarowymi oraz delegacjami wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, przemaszerowała na boisko Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wójt Marek Olszewski, radni wraz z przewodniczącą Rady Gminy Hanną Anzel, przedstawiciel Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu st. kpt. Dariusz Fabisiak oraz sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu druh Stanisław Kwaśnik.


Spotkanie świąteczno – noworoczne

W dniu 29 grudnia 2010 r. w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym odbyło się spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami instytucji, stowarzyszeń oraz społeczności lokalnej. Podsumowując mijający rok Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski nawiązał m.in. do spraw i wydarzeń, jakie w tym czasie miały miejsce. Mówił o rzeczach dobrych, budujących, ale również o tym, co było trudne i bolesne. Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel poinformowała o zadaniach i trybie pracy Rady Gminy, o wprowadzonych innowacjach, mających również na celu usprawnienie komunikacji z mieszkańcami Gminy.


Wizyta delegacji Socjalistycznej Republiki Wietnamu w Gminie Lubicz

W dniu 1 grudnia 2010 roku Gminę Lubicz odwiedziła oficjalna delegacja rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Na jej czele stał dr Le Xuan Ba – wiceminister zarządzania gospodarczego, zaś towarzyszyli mu najwyżsi rangą urzędnicy resortów: spraw wewnętrznych, planowania i inwestycji, a także radca handlowy Ambasady Wietnamu w Polsce.


Nowo wybrani Radni VI kadencji samorządu wraz z Wójtem Gminy Lubicz rozpoczęli pracę.

W dniu 30 listopada 2010 r., na pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Lubicz, radni VI kadencji oraz wójt otrzymali z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze, po czym radni złożyli ślubowanie. Ten uroczysty moment stał się formalnym aktem objęcia mandatu. W czasie sesji Radni dokonali w głosowaniu tajnym wyboru spośród siebie przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.


Uroczystości 11 października 2010 – gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej i otwarcie hali sportowej w Grębocinie.

11 października 2010 roku był szczególnym dniem w życiu społeczności Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie, mieszkańców miejscowości oraz Gminy Lubicz.W poniedziałkowe południe oficjalnie oddano do użytku jedną z największych w regionie halę sportową. O rozmiarach inwestycji świadczą wymiary budynku: 56m długości, 41,65m szerokości i 11,38 m wysokości. Na boisku hali sportowej o wymiarach 24,45 x 46m będzie można prowadzić rozgrywki piłki halowej, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Dla kibiców przygotowano trybuny mieszczące łącznie 320 osób.


Inauguracja roku szkolnego i uroczyste oddanie zespołu boisk w Złotorii

Okazją do spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami była inauguracja roku szkolnego połączona z uroczystym otwarciem dwóch boisk sportowych. Nowe obiekty prezentują się imponująco. Boisko do piłki nożnej o powierzchni 1431 m2 posiada nawierzchnię ze sztucznej trawy. Dla wygody i bezpieczeństwa wykonano 6- metrowej wysokości siatki - tzw. piłko-chwyty. Drugie wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej będzie służyło do siatkówki i koszykówki. Budowa całego kompleksu została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.


Święto Latawca. Święto Chleba.

Kolorowe latawce i chleb na chrzanowych liściach w Grębocinie
4 września na terenie przy zabytkowym kościółku św. Barbary – obecnie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie – odbył się połączone dwa festyny – ósma edycja Święta Latawca oraz po raz pierwszy organizowane w naszej Gminie Święto Chleba.
Na Święcie Latawca ponad 150 osób budowało, malowało a następnie puszczało swoje latawce. Jury wyłoniło najpiękniejsze z nich, a zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody.1 września oddano wyremontowaną salę gimnastyczną w Lubiczu Dolnym

Gmina Lubicz zakończyła remont sali gimnastycznej w Lubiczu Dolnym. W trakcie remontu wymieniono pokrycie dachu, obróbki blacharskie oraz wymieniono podsufitkę sali. Tym samym obiekt – w połączeniu z ubiegłoroczną wymianą stolarki okiennej i drzwiowej – uzyskał pełną funkcjonalność. Koszt remontu wyniósł ok. 60 tys. zł


Spływ Kajakowy

Dwustu wodniaków odwiedzi Gminę Lubicz
31 lipca startuje 50 Jubileuszowy Centralny Spływ Kajakowy PTTK Pojezierzem Brodnickim, Drwęcą i Wisłą. To jedna z największych tego typu imprez w Europie i najważniejsza w naszym regionie.  Na starcie 250-kilometrowej trasy pojawi się ponad 200 uczestników. 10 sierpnia już po raz kolejny kajakarze z kraju i zagranicy gościć będą w Gminie Lubicz. Ne brzegu Drwęcy w Lubiczu Dolnym skonsumują grochówkę, której fundatorem jest Urząd Gminy Lubicz a także odpoczną i wysłuchają koncertu przygotowanego przez chór seniora „Dolina Drwęcy" oraz kapelę, działającą przy tymże chórze.


GOPS LUBICZ W BRUKSELI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu miał przyjemność prezentować swój projekt systemowy „Aktywni i zintegrowani w gminie Lubiczu” na forum „Regionalne i lokalne odpowiedzi na ubóstwo i wykluczenie społeczne”, które odbyło się w dniu 08.06.2010r. w Komitecie Regionów w Brukseli.Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski otrzymał Różę Franciszki Cegielskiej

8 marca podczas Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski otrzymał Różę Franciszki Cegielskiej. Wójt znalazł się w gronie najbardziej zasłużonych polskich samorządowców.


Wodniacy zawitali do Lubicza

W dniu 10 sierpnia 2010 r. w godzinach południowych do Lubicza zawitało 200 kajakarzy z kraju i zagranicy (Holandii, Niemiec i Belgii) – uczestników 50-tego, Jubileuszowego Centralnego Spływu Kajakowego PTTK „Pojezierzem Brodnickim-Drwęcą-Wisłą”. Spływ rozpoczął się 31 lipca i potrwa do 14 sierpnia.

Biale Wakacje
Białe Wakacje w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym przebiegały pod hasłem: wesoło, bezpiecznie i pożytecznie. W zajęciach brało udział 41 uczniów z klas I – VI.

Spotkanie integracyjne seniorów.
Dnia 6 sierpnia 2009 r. w Lubiczu Górnym, w świetlicy przy ul. Bocznej 4, odbyło się spotkanie integracyjne z okazji I rocznicy powstania klubu seniora "Dolina Drwęcy" z Lubicza Górnego.

Jubileusz
Dostojni Jubilaci Felicja i Józef Marchewka z Gronowa oraz Stanisława i Edward Karolewscy z Józefowa obchodzili piękny Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego - "Złote Gody".
Państwo Marchewka wychowali 4 dzieci i doczekali się 11 wnuków, a Państwo Karolewscy wychowali 3 dzieci doczekali się 5 wnuków i 2 prawnuków.

PRZEKAZANIE SZTANDARU DLA OSP W GRONOWIE
W dniu 12 lipca 2009 rOchotnicza Straż Pożarna w Gronowie otrzymała sztandar ufundowany przez mieszkańców Gronowa, Gronówka i Brzeźna. Przekazany sztandar udekorowany został brązowym medalem ?Za zasługi dla pożarnictwa?, którym jednostkę odznaczono. Na uroczystość przybyli m.in. wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko ? Pomorskiego druh Piotr Tomaszewski, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu st. bryg. Sławomir Paluszyński, przewodniczący Rady Gminy Lubicz Kazimierz Rybacki, radna Karina Wroniecka, Sekretarz Gminy Teresa Gryciuk, delegacje jednostek OSP oraz mieszkańcy Gronowa i okolic.

Uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego w Złotorii.
Sobotnie popołudnie 4 lipca br., był szczególnym dniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii. W dniu tym nastąpiło uroczyste przekazanie, średniego samochodu pożarniczego marki Mercedes, zakupionego z funduszy Gminy Lubicz, a także wręczenie decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP w Złotorii z dniem 27 maja 2009 r., do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu- z okazji Dnia Dziecka.

Dnia 07 czerwca 2009 roku Rada Sołecka Lubicza Górnego z okazji Dnia Dziecka zorganizowała dla dzieci wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Impreza miała charakter rodzinnego pikniku. Pokazy i zabawy wzbogacone były replikami tradycyjnych wiejskich zabawek. Dzieci w wieku szkolnym miały możliwość zmierzyć się z trudną sztuką kaligrafii podczas lekcji kaligrafii prowadzonych w zaaranżowanej izbie szkolnej.

Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
W czwartek 28 maja 2009 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wójt Marek Olszewski pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz od 10 lat Współprzewodniczącego Zespołu Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej
W dniu 30 kwietnia 2009 r. w Lubiczu Górnym odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Nie zabrakło tradycyjnego przecinania wstęgi oraz wyrazów uznania dla wspaniałych efektów wspólnej inicjatywy i pracy członków Klubu Seniora "Dolina Drwęcy" oraz innych osób zaangazowanych w to społeczne przedsięwzięcie. Był czas na śpiew i okazja do integracji oraz do zacieśnienia relacji wśród lokalnej społeczności.

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W GRĘBOCINIE
W Wielką Środę - 8 kwietnia 2009 r., o godz. 19.00 na placu przy Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie rozpoczęło się Misterium Męki Pańskiej.

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY BOCZNEJ 4 W LUBICZU GÓRNYM
W dniach od 25 marca do 4 kwietnia 2009 r z inicjatywy członków Klubu Seniora "Dolina Drwęcy" wraz z Sołtysem, Radą Sołecką, przedstawicielami TPD, mieszkańcami Lubicza oraz Zarządem Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu został przeprowadzony wspólnymi siłami i zaangażowaniem remont świetlicy wiejskiej. Wyburzono ścianki działowe małych pomieszczeń, przez co został znacznie poszerzony hol główny.

Moje boisko- ORLIK 2012
Dnia 5 listopada 2008r. o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk ogólnodostepnych budowanych w ramach programu " Moje boisko- ORLIK 2012" przy Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie.

JESIENNY FESTYN RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MŁYŃCU
W sobotę, 18 października 2008 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Młyńcu odbył się Jesienny Festyn Rodzinny.

Święto Edukacji
Dnia 13 października 2008 r., w przeddzień Święta Edukacji Narodowej, w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, odbyło się spotkanie władz gminy z dyrektorami szkół, przedszkoli, nagrodzonymi nauczycielami i pracownikami oświaty.

KOLARZE NA START!
Pierwsze Integracyjne Kryterium Asów Województwa Kujawsko - Pomorskiego zgromadziło w niedzielę, 28 września 2008 r. w Lubiczu Górnym rzesze kolarzy oraz kibiców i sympatyków tej dyscypliny sportu.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SAMOCHODU
W dniu 28 września 2008 r. nastąpiło uroczyste przekazanie nowego, lekkiego samochodu pożarniczego druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej Lubiczu. Na uroczystość zaproszonych zostało wielu znakomitych gości.

UROCZYSTY APEL W ZŁOTORII
Jak każdego roku od 10 lat, w pierwszą niedzielę września, przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii, odbył się uroczysty apel poświęcony pamięci pomordowanym w latach 1939 - 1945 mieszkańcom Złotorii i okolic.

Druhowie z OSP podnoszą swoje kwalifikacje
Już po raz drugi funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przeprowadzili szkolenie w zakresie prowadzenia akcji ratownictwa technicznego podczas wypadków drogowych.

KOPANINO PO RAZ TRZECI GOŚCIŁO PIELGRZYMÓW Z TORUNIA
5 września 2008 r. wieś Kopanino po raz trzeci gościła pielgrzymów z toruńskiej parafii św. Piotra i Pawła, wędrujących do Sanktuarium Maryjnego w miejscowości Skępe. Na pielgrzymów czekało ognisko, przy którym piekli kiełbaski, był też chlebek ze smalcem i ogórkiem.

Dożynki w Grębocinie
W słoneczne popołudnie - 30 sierpnia 2008 r. w kościele parafialnym w Grębocinie zebrali się rolnicy świętujący tegoroczne zbiory plonów.

Drugi Festyn Rodzinny w Kopaninie
16 sierpnia 2008 r. odbył się już drugi Festyn Rodzinny w Kopaninie. Mimo, że pogoda w tym dniu nie dopisała, chętnych do wspólnej zabawy nie zabrakło.

100 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROGÓWKU
W sobotę 5 lipca br. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogówku. Ta okrągła rocznica stała się również okazją do wręczenia jednostce sztandaru ufundowanego przez mieszkańców wsi Rogówko.
Ochotnicza Straż Pożarna z Brzezinka po raz kolejny skorzystała ze środków, którymi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspiera ogranizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W dniu 15 czerwca 2008 r. w Młyńcu Pierwszym odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Festyn rycerski w Grębocinie
14 czerwca 2008 r. od wczesnych godzin rannych , można było podziwiać białogłowy, rycerzy i giermków rozbijających obozowisko w Grębocinie.

ŚWIĘTO ULICY LIPNOWSKIEJ
Już po raz trzeci ulica Lipnowska w Lubiczu Górnym - przybrana w kolorowe balony, rysunki, ozdoby, rozbrzmiewająca muzyką obchodziła swoje święto. Wymarzona wprost pogoda oraz mnóstwo atrakcji zapewniły wspaniałą frekwencję.

następna strona »

Banery

Stopka