Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Uchwała Nr XV/229/04 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2004r.
Uchwała Nr XV/230/04 z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2004 rok.
Uchwała Nr XV/231/04 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego o nazwie „Wilcza Kępa” pod Grabowcem.
Uchwała Nr XV/232/04 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2004 – 2008.
Uchwała NR XV/233/04 z dnia 04.02.2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Dolnym
Uchwała NR XV/234/04 z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/410/200
Uchwała Nr XV/235/04 z dnia 04 lutego 2004 r. o zmianie uchwały Nr X/159/03 z dnia 04 września 2003 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.
Uchwała Nr XV/236/04 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: określenia zobowiązań Gminy w zakresie podjęcia wspólnej inwestycji, polegającej na budowie urządzeń infrastruktury technicznej w Lubiczu Dolnym.
Uchwała Nr XV/237/04 z dnia 4 lutego 2004 r. o zmianie uchwały Nr VI/77/03 z dnia 28 marca 2003 r.
Uchwała Nr XV/238/04 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kopanino.
Uchwała Nr XV/239/04 z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec.
Uchwała Nr XV/240/04 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec.
Uchwała Nr XV/241/04 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec.
Uchwała Nr XVI/242/04 z dnia 11.03.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Złotorii
Uchwała Nr VI/243/04 z dnia 11.03.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Dolnym
Uchwała Nr XVI/244/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie
Uchwała Nr XVI/245/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/63/03 z dnia 10 marca 2003 r.
Uchwała Nr XVI/246/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/101/03 z dnia 16 czerwca 2003 r.
Uchwała Nr XVI/247/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Lubicz, zbywanych na rzecz najemców oraz od ceny sprzedaży gruntów (udziału w nieruchomości wspólnej), zbywanych łącznie z lokalami.
Uchwała Nr XVI/248/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie: wysokości czynszu regulowanego dla lokali mieszkalnych Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Toruniu
Uchwała Nr XVI/249/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec.
Uchwała Nr XVI/250/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec.
Uchwała Nr XVI/251/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.
Uchwała Nr XVI/252/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XVI/253/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług kanalizacyjnych w 2004r.
Uchwała Nr XVII/254/04 z dnia 31 marca 2004 r. o zmianie uchwały Nr VIII/130/03 z dnia 16 czerwca 2003 r.
Uchwała Nr XVII/255/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr XVII/256/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
Uchwała Nr XVII/257/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Gronowie
Uchwała Nr XVII/258/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
Uchwała Nr XVII/259/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.
Uchwała Nr XVIII/260/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody na terenie wsi Złotoria Gminy Lubicz
Uchwała Nr XVIII/261/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XL/633/01 z dnia 14 grudnia 2001r.
Uchwała Nr XVIII/262/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.
Uchwała Nr XIX/263/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie absolutorium dla wójta
Uchwała Nr XIX/264/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości położonych w Lubiczu Dolnym
Uchwała Nr XIX/265/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz nr XII/192/03 z dnia 30.10.2003 r.
Uchwała Nr XIX/266/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś
Uchwała Nr XIX/267/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny
Uchwała Nr XIX/268/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny
Uchwała Nr XIX/269/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej w miejscowości Jedwabno
Uchwała Nr XIX/270/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej w miejscowości Jedwabno
Uchwała Nr XIX/271/04 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Górnym
Uchwała Nr XIX/272/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie
Uchwała Nr XIX/273/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia
Uchwała Nr XIX/274/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia
Uchwała Nr XIX/275/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia
Uchwała Nr XIX/276/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia
Uchwała Nr XIX/277/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała Nr XIX/278/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złotoria
Uchwała Nr XIX/279/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.
Uchwała Nr XX/280/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie restrukturyzacji spłaty długoterminowego kredytu, zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Uchwała Nr XX/281/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie restrukturyzacji spłaty długoterminowego kredytu, zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Uchwała Nr XX/282/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie restrukturyzacji spłaty długoterminowego kredytu, zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A.
Uchwała Nr XX/283/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie restrukturyzacji spłaty długoterminowego kredytu, zaciągniętego w Banku PKO S.A.
Uchwała Nr XX/284/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/195/03 z dnia 30 października 2003 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy
Uchwała Nr XX/285/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/197/03 z dnia 30 października 2003 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy
Uchwała Nr XX/286/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/199/03 z dnia 30 października 2003 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi
Uchwała Nr XX/287/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/201/03 z dnia 30 października 2003 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi
Uchwała Nr XX/288/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Lubicz na 2004 r.
Uchwała Nr XX/289/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.
Uchwała Nr XXI/290/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.
Uchwała Nr XXII/291/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami gminy Lubicz na lata 2004-2010 z perspektywą na lata 2011-2020
Uchwała Nr XXII/292/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubicz.
Uchwała Nr XXII/293/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnień od opłat związanych z ewidencją działalności gospodarczej
Uchwała Nr XXII/294/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krobi
Uchwała Nr XXII/295/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Górnym
Uchwała Nr XXII/296/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/225/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie kredytu na pokrycie występującego w ciągu 2004 r. niedoboru budżetu Gminy Lubicz.
Uchwała Nr XXII/297/04 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2003 rok.
Uchwała Nr XXII/297/04 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2003 rok.
Uchwała Nr XXII/298/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiczu za 2003 rok.
Uchwała Nr XXII/299/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębocinie za 2003 rok.
Uchwała Nr XXII/300/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zlikwidowanego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotorii za 2003 rok.
Uchwała Nr XXII/301/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gronowie
Uchwała Nr XXII/302/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/303/04 z dnia 8 lipca 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubicz

Uchwała Nr XXIII/304/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie dróg

 

 

Uchwała Nr XXIII/305/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie rozwoju bazy oświatowej

Uchwała Nr XXIII/306/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.

Uchwała Nr XXIII/307/04 z dnia 8 lipca w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Toruniu kredytu preferencyjnego na zmianę sposobu ogrzewania obiektów Zespołu Szkół w Grębocinie z węglowego na olejowy.

Uchwała Nr XXIII/308/04 z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Toruniu kredytu preferencyjnego na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Grębocinie.

Uchwała Nr XXIV/309/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie: desygnowania przedstawiciela Gminy na członka Rady Nadzorczej Spólki zo.o. „elwik”.

Uchwała Nr XXIV/310/04 z dnia 20.08.2004 r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/311/04 z dnia 20.08.2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Krobi

Uchwała Nr XXIV/312/04 z dnia 20.08.2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Krobi

Uchwała Nr XXIV/313/04 z dnia 20.08.2004 r. w  sprawie  uchylenia  uchwały Nr XIX/266/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/314/04 z dnia 20.08.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Lubiczu Dolnym.

Uchwała Nr XXIV/315/04 z dnia 20.08.2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXIV/316/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia

Uchwała Nr XXIV/317/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia

Uchwała Nr XXIV/318/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia.

Uchwała Nr XXIV/319/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Lubicz na 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/320/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie konwersji długu na udziały w spółce elwik
Uchwała Nr XXIV/321/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie: Opłat za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” w Lubiczu

Uchwała Nr XXIV/322/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie dróg

Uchwała Nr XXIV/323/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Lubicz na 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/324/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.

Uchwała Nr XXV/325/04 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Gronowie

Uchwała Nr XXV/326/04 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/327/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz nr X/161/03 z dnia 04.09.2003 r. i zbycia nieruchomości położonych w Nowej Wsi

Uchwała Nr XXVI/328/04 z dnia 14 października 2004 r. o zmianie uchwały Nr X/163/03 z dnia 4 września 2003 r

Uchwała Nr XXVI/329/04 z dnia 14 października 2004r. o zmianie uchwały Nr X/162/03 z dnia 4 września 2003 r.

Uchwała Nr XXVI/330/04 z dnia 14 października 2004r. o zmianie uchwały Nr V/67/03 z dnia 10 marca 2003 r.

Uchwała Nr XXVI/331/04 z dnia14 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały NR LII/785/02 z dnia 10 października 2002 r.

Uchwała Nr XXVI/332/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały NR L/742/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Uchwała Nr XXVI/333/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi MIERZYNEK, dot.  powierzchniowej  eksploatacji  kruszywa.

Uchwała Nr XXVI/334/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia (obejmującej część działki geodezyjnej nr 13/5), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Lubicz Górny, Krobia i Mierzynek, dotyczącego  zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i usługowo-mieszkaniowej wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.

 

Uchwała Nr XXVI/335/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dot.  zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i upraw polowych.

Uchwała Nr XXVI/336/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi (osady) Józefowo, dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

Uchwała Nr XXVI/337/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi

 

Uchwała Nr XXVI/338/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Józefowie

Uchwała Nr XXVI/339/04 z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/340/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2005

Uchwała Nr XXVII/341/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2005

Uchwała Nr XXVII/342/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez wójta, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2005 rok

Uchwała Nr XXVII/343/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych na rok 2005

Uchwała Nr XXVII/344/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnieńod tego podatku na rok 2005

Uchwała Nr XXVII/345/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów - na rok 2005

Uchwała Nr XXVII/346/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Uchwała Nr XXVII/347/04 z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy

Uchwała Nr XXVII/348/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Brzezinku

Uchwała Nr XXVII/349/04 z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny

Uchwała Nr XXVII/350/04 z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny

Uchwała Nr XXVII/351/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/247/04 z dnia 11 marca 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/352/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXVII/353/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Górnym

Uchwała Nr XXVII/354/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia

Uchwała Nr XXVII/355/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia

Uchwała Nr XXVII/356/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś

Uchwała Nr XXVII/357/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

Uchwała Nr XXVII/358/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w zakresie dróg

Uchwała Nr XXVII/359/04 z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnych hipoteką oraz na podpisanie weksla „in blanco” w celu zabezpieczenia zwrotności środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XXVII/360/04 z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/361/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie: uznania niewłaściwości do rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXVII/362/04 Rady Gminy Lubicz z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005

Uchwała Nr XXVIII/363/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Lubicz Górny, obrębie ewidencyjnym Krobia

Uchwała Nr XXVIII/364/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Lubicz Dolny

Uchwała Nr XXVIII/365/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w miejscowości Grębocin
Uchwała Nr XXVIII/366/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/334/04 z dnia 14 października 2004 r.
Uchwała Nr XXVIII/367/04 Rady Gminy  Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi  Krobia (obejmującej część działki geodezyjnej nr 13/5), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Lubicz Górny, Krobia i Mierzynek, dotyczącego  zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i usługowo – mieszkaniowej wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym

Uchwała Nr XXVIII/368/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/335/04 z dnia 14 października 2004 r.

Uchwała Nr XXVIII/369/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dot.  zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i upraw polowych.

Uchwała Nr XXVIII/370/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/336/04 z dnia 14 października 2004 r.

Uchwała Nr XXVIII/371/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi (osady) Józefowo, dot.  powierzchniowej  eksploatacji  kruszywa.

Uchwała Nr XXVIII/372/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: opłat za wyżywienie w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” w Lubiczu.

Uchwała Nr XXVIII/373/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec.

Uchwała Nr XXVIII/374/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2004 r.

Uchwała Nr XXVIII/375/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy Lubicz, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XXVIII/376/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w zakresie dróg i inwestycji oświatowych
Uchwała Nr XXVIII/377/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do pełnienia funkcji prokurenta w Spółce „elwik”
Uchwała Nr XXVIII/378/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: desygnowania przedstawiciela Gminy na członka Rady Nadzorczej Spólki z o.o. „elwik”

Banery

Stopka