Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ROZDZIAŁ 1

Prognoza dotycząca wielkości posiadania oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 1.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy Lubicz obejmuje 124 lokale mieszkalne, znajdujące się w budynkach stanowiących własność Gminy, względnie użytkowanych na prawach współwłasności z innymi osobami.

2. Gmina posiada 74 lokale, położone w budynkach będących w całości jej własnością. Są to budynki położone w miejscowościach:

1) Brzeźno 16 ( 1 lokal),

2) Grabowiec 28 ( 7 lokali),

3) Grębocin – ul. Kolejowa 1 (3 lokale), ul. Karwowskiego 5 (7 lokali),

4) Jedwabno 47 ( 5 lokali),

5) Krobia 51 ( 2 lokale),

6) Lubicz Dolny – ul. Toruńska 13 ( 6 lokali); ul. Toruńska 17 ( 4 lokale) i ul. Dworcowa 44 ( 11 lokali),

7) Lubicz Górny – ul. Lipnowska 51 (7 lokali) i ul. Warszawska 3 (6 lokali), ul.Boczna 4a ( 1 lokal) , ul.Boczna 4 b ( 1 lokal )

8) Mierzynek 11 (2 lokale),

9) Młyniec Pierwszy – ul. Gronowska 7 (3 lokale); ul. Bierzgalska 10 (3 lokale)

10) Nowa Wieś 20 (1 lokal),

11) Złotoria – ul. Toruńska 44 (3 lokale) i ul. Pomorska 21 (1 lokal).

3. Ponadto Gmina jest właścicielem ośmiu lokali położonych w szkołach i ośrodku zdrowia, z których sześć przeznacza się do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Są to trzy lokale w Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie, ul. Szkolna 4; dwa lokale w Szkole Podstawowej w Złotorii, ul. Pomorska 11; 1 lokal w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym ul.Toruńska 10 i dwa lokale w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubiczu Górnym, ul. Boczna 4.

4. Na prawach współwłasności Gmina posiada 18 budynków, w których jest właścicielem 42 lokali mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych w miejscowościach:

1) Grabowiec 12 (6 lokali na 9 ogółem) i Grabowiec 19 (3 lokale na 5 ogółem),

2) Gronowo 66 (2 lokale na 4 ogółem); Gronowo 68 (1 lokal na 4 ogółem) i Gronowo 70 (3 lokale na 4 ogółem),

3) Lubicz Dolny – ul. Młyńska 1 (3 lokale na 4 ogółem) i ul. Dworcowa 29 (5 lokali na 7 ogółem),

4) Lubicz Górny – ul. Lipnowska 1 (3 lokale na 6 ogółem); ul. Lipnowska 7 (2 lokale na 4 ogółem); ul. Lipnowska 43 (5 lokali na 13 ogółem) i ul. Warszawska 5 (3 lokale na 7 ogółem),

5) Nowa Wieś 41 (1 lokal na 3 ogółem),

6) Rogówko 72 (2 lokale na 4 ogółem) i Rogówko 38 (2 lokale na 3 ogółem),

7) Złotoria – ul. Toruńska 82 (1 lokal na 2 ogółem).

5. Z mieszkaniowego zasobu Gminy wydzielono 2 lokale na wynajem jako lokale socjalne. Są to lokale uzyskane w drodze adaptacji na cele mieszkalne poddasza w budynku, położonym w Gronowie 66.

§ 2.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje:

1) 1 budynek wybudowany ok. roku 1850,

2) 10 budynków wybudowanych ok. roku 1900,

3) 8 budynków wybudowanych ok. roku 1920,

4) 12 budynków wybudowanych ok. roku 1940,

5) 1 budynek wybudowany ok. roku 1970.

6) 1 budynek /przebudowa pralni / 2002,

7) 1 budynek /przebudowa garażu/ - 2003,

2. Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków oraz utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym

§ 3.

1. Sprzedaż lokali na rzecz najemców spowoduje zmniejszanie się istniejącego zasobu mieszkaniowego, natomiast adaptacje poddaszy oraz lokali użytkowych na mieszkania spowodują nieznaczny jego wzrost. Przewiduje się, że wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy w poszczególnych latach będzie się kształtować następująco:

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2004-03-16 10:33
Rok20042005200620072008
Powierzchnia lokali w m24.438,89 m24.171,83 m23.741,83 m22.786,83 m22.026,83 m2
w tym lokale socjalne69,07 m2
Szkoły i ośrodek zdrowia419,94 m2xxxx
Adaptacja na mieszkania w m235,00 m2 Lubicz Dolny ul. Młyńska 160,00 m2 Gronowo 7075,00 m2 Grabowiec 28xx
Planowana sprzedaż w m2722 m2760 m2760 m2760 m2760 m2
Stan zasobu na koniec roku (w m2)4.171,83 m23.471,83 m22.786,83 m22.026,83 m21.266,83 m2
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2004-03-16 10:33
2. W latach 2006 – 2007 planuje się budowę jednego budynku z 10 - 12 mieszkaniami socjalnymi.
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2004-03-16 10:46

Banery

Stopka