Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ROZDZIAŁ 2

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata

§ 4.

Jednym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowej, jest zły stan techniczny budynków. W dużej mierze stan ten wynika z zaawansowanego wieku obiektów, jak też ich zużycia wskutek wieloletniego eksploatowania, przy braku wystarczających środków na remonty kapitalne.

§ 5.

1 Przewiduje się jednak, że stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy w latach 2004 – 2008, jak i warunki zamieszkania w lokalach będą ulegały poprawie wskutek wykonania odpowiednio: wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w budynkach, z odprowadzeniem nieczystości ciekłych do zbiorników bezodpływowych lub do sieci kanalizacyjnej ,wymiany pokryć dachowych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W pozostałym zakresie przewiduje się utrzymanie stanu technicznego na obecnym poziomie poprzez przeprowadzanie remontów bieżących.

2. W latach 2004-2008 koszty te przedstawiają się następująco:

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2004-03-16 10:47
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2004-03-16 11:14
L.P.ZAKRES ROBÓT20042005200620072008RAZEM
1.Wymiana stolarki okiennej13.800,0019.068,007.014,008.206,005.400,0053.488,00
2.Wymiana stolarki drzwiowej1.400,001.680,00612,00936,00720,005.348,00
3.Wymiana oraz remonty dachów i ścian4.500,0034.860,0040.120,0022.048,0014.724,00116.252,00
4.Wymiana podłóg--3.706,002.610,00720,007.036,00
5.Naprawa (wymiana) instalacji elektr.604,00420,00816,002.652,00540,005.032,00
6.Malowanie klatek schodowych700,00-612,00468,00360,002.140,00
7.Budowa bezodpływowych zbiorników sanitar.-10.080,008.160,004.680,005.400,0028.320,00
Razem21.004,0066.108,0061.040,0041.600,0027.864,00217.616,00
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2004-03-16 10:49

Banery

Stopka