Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ROZDZIAŁ 3

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 7.

Ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach określa się na podstawie wniosków lub deklaracji najemców stale zamieszkujących w tych lokalach. Przewiduje się do zbycia w poszczególnych latach następujące ilości lokali: - w roku 2004 – 19 lokali, - w roku 2005 – 20 lokali, - w roku 2006 – 20 lokali, - w roku 2007 – 20 lokali, - w roku 2008 – 20 lokali.

§ 8.

Do sprzedaży lokali stosuje się bonifikaty ustanowione przez Radę Gminy Lubicz odrębną uchwałą.

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2004-03-16 11:00

Banery

Stopka