Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ROZDZIAŁ 6

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

§ 13.

W latach 2004 – 2008 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:

1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,

2) wpływy z czynszów za lokale użytkowe,

3) środki budżetowe,

4) zaciągane kredyty na cele komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

§ 14.

W budynkach, w których część lokali została wykupiona przez najemców, prace remontowe i modernizacyjne są finansowane ze środków funduszu remontowego współwłaścicieli utworzonego regulaminem wspólnoty mieszkaniowej

§ 15.

Koszty budowy nowego budynku komunalnego będą finansowane z budżetu Gminy, ewentualnie z udziałem pozyskanej dotacji celowej z budżetu Państwa lub zaciągniętego na ten cel kredytu.

§ 16.

Planowane środki finansowe na gospodarkę mieszkaniową, w zakresie bieżącej działalności eksploatacyjnej, przedstawia poniższa tabela:

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2004-03-16 11:03
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2004-03-16 11:05
L.P.ZAKRES2004200520062007
1.Przewidywane wpływy z czynszów75.00060.69846.08433.20422.183
2.Wpływy z bieżązej eksploatacji40.40031.50026.01020.28814.335
3.Środki budżetowe109.996157.660124.50497.31660.887
RAZEM225.396249.858196.598150.80897.405
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2004-03-16 11:04

Banery

Stopka