Treść strony


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2008 ROKU został przyjęty przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr  XVI/151/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-02-06 07:47

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 został zatwierdzony przez Radę Gminy Lubicz na sesji w dniu 28 grudnia 2006 r. uchwałą Nr III/18/06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-03 10:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-03 10:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-03 10:02

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2006 został zatwierdzony przez Radę Gminy Lubicz na sesji w dniu 31 marca 2004 r.

Poniżej do pobrania:

1. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2006

2. Harmonogram zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alholowych na 2004 rok.

 • data wytworzenia: 21.06.2004
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2004-06-21 14:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-03 10:02
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2004-06-21 14:17

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 został przyjęty przez Radę Gminy Lubicz dnia 1 grudnia 2004 r. uchwałą Nr XXVII/362/04.

Poniżej do pobrania:

1. Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 

2. Harmonogram zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alholowych na 2005 rok.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2005-03-08 14:50
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2005-03-08 14:51