Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i kompetencji wójta, wynikających z przepisów obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Kierownicy - stosownie do struktury organizacyjnej komórki – wykonują swoje zadania bezpośrednio lub przy pomocy podległych pracowników. Szczegółowo kwestie te regulują zakresy czynności.

 

Do kompetencji i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w szczególności należy:

1) nadzór nad realizację zadań przez podległych pracowników,

2) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w ramach udzielonych przez wójta upoważnień,

3) dbałość o zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom,

4) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy podległych pracowników, jak również kontrola należytego wykonywania obowiązków służbowych,

5) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników postanowień niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu pracy i innych wewnętrznych przepisów prawnych,

6) wykonywanie kontroli wewnętrznej prawidłowości realizacji zadań przez pracowników podległej komórki organizacyjnej,

7) uczestnictwo w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji na zasadach ustalonych w Statucie Gminy.

 

Zadania określone wyżej wykonują odpowiednio pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy, a w razie gdy są to stanowiska wieloosobowe – pracownik wyznaczony przez wójta.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2005-01-14 12:14

drukuj całą stronę

Banery

Stopka