Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i kompetencji wójta, wynikających z przepisów obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Kierownicy - stosownie do struktury organizacyjnej komórki – wykonują swoje zadania bezpośrednio lub przy pomocy podległych pracowników. Szczegółowo kwestie te regulują zakresy czynności.

 

Do kompetencji i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w szczególności należy:

1) nadzór nad realizację zadań przez podległych pracowników,

2) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w ramach udzielonych przez wójta upoważnień,

3) dbałość o zapewnienie właściwych warunków pracy podległym pracownikom,

4) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy podległych pracowników, jak również kontrola należytego wykonywania obowiązków służbowych,

5) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników postanowień niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu pracy i innych wewnętrznych przepisów prawnych,

6) wykonywanie kontroli wewnętrznej prawidłowości realizacji zadań przez pracowników podległej komórki organizacyjnej,

7) uczestnictwo w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji na zasadach ustalonych w Statucie Gminy.

 

Zadania określone wyżej wykonują odpowiednio pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy, a w razie gdy są to stanowiska wieloosobowe – pracownik wyznaczony przez wójta.

drukuj całą stronę

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.