Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

Zarządzenie Nr OŚK.0152-1/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10 stycznia 2005 r.

Zarządzenie Nr OŚK.0152-2/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10 stycznia 2005 r.

Zarządzenie Nr FIN 0152-3/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 luty 2005r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2005r.

Zarządzenie NR OŚK.0152-4/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 Lutego 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gronowie

Zarządzenie Nr FIN 0152-5/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005 r.

Zarządzenie Nr ORG 0152-6/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2005r. w sprawie odwołania zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr ORG 0152-7/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie powołania zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr ORG 0152-8/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębocinie.

Zarządzenie Nr ORG 0152-9/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Lubiczu.

Zarządzenie Nr OŚK 0152-10/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 kwietnia 2005r. w sprawie powołania stałej komisji przetragowej do prowadzenia postepowań o udzielenie zmówień punlicznych realizowanych przez Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Sportu, oraz nadania jej regulaminu.

Zarządzenie Nr ORG 0152-11/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie odwołania Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębocinie.
Zarządzenie Nr FIN 0152-12/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005r.

Zarządzenie Nr FIN 0152-13/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005r.

Zarządzenie Nr ORG 0152-14/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2005r. w sprawie odwołania zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr GP 0152-15/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr PPG.0152-6/2004 z dnia 11 marca 2004r.

Zarządzenie Nr PR 0152-16/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji przetragowej do prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogloszenia na zadanie "Budowa placu apelowego utwardzonego wraz z niezbędną infrastukturą techniczną w Lubiczu Dolnym". 

Zarządzenie Nr ORG 0152-17/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębocinie.

Zarządzenie Nr ORG 0152-18/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie powołania zastępcy wójta.

Zarządzenie Nr ORG 0152-19/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 8 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005r.

Zarządzenie Nr ORG 0152-20/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie odwołania zastępcy wójta.
Zarządzenie Nr FIN 0152-21/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005r.

Zarządzenie Nr ORG 0152-22/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr ORG 0152-23/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 14 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr FIN 0152-24/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005r.

Zarządzenie Nr ORG 0152-25/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 3 października 2005r. w sprawie powołania Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubiczu Górnym

Zarządzenie Nr ORG 0152-26/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 3 października 2005r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych oraz koordynatora gminnego i przyznaniu wynagrodzenia za wykonanie zadania

Zarządzenie Nr FIN 0152-27/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005r.

Zarządzenie Nr ORG 0152-28/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 października 2005r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych oraz koordynatora gminnego i przyznaniu wynagrodzenia za wykonanie zadania

Zarządzenie Nr FIN 0152-29/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005r.

Zarządzenie Nr FIN 0152-30/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005r.

Zarządzenie Nr FIN 0152-31/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr ORG 0152-32/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów biurowych.  

Zarządzenie Nr FIN 0152-33/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2005 r.

Zarządzenie Nr FIN 0152-34/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zasad przydzielenie i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem robotniczym.

Zarządzenie Nr FIN 0152-35/05 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie odwołania Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębocinie.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.