Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA PISOWNI IMION I NAZWISK

NAZWA REFERATU

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i akt stanu cywilnego (USC)

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz. U. z 1963 r. nr 59 poz. 328 z późn. zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY

- podanie w sprawie zmiany imion lub nazwisk

- zupełny akt urodzenia

- skrócony akt małżeństwa

- zupełne akty urodzenia dzieci  

OPŁATA

22,00 zł - za wydanie decyzji

OPŁATA W:

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Lubicz 07949100030010000001140008 BS Grębocin, dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do podania zgodnie z § 3 ust. 1 Rozp. Min. Fin. z dnia 21.12.2006 r. (Dz.U. Nr 246, poz. 1804)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 – stu dni od dnia otrzymania decyzji. 

DODATKOWE INFORMACJE

Do wniosku o zmianę imion lub nazwisk można dołączyć dokumenty, które będą pomocne w wydawaniu decyzji i będzie z nich wynikało faktycznie używane nazwisko bądź imię. 

drukuj ()

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.