Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty w wymiarze ½ etatu (funkcja: koordynator ds. systemów teleinformatycznych)

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-17 14:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-07-18 07:54
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-17 14:18


Wójt Gminy Lubicz ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól i Przedszkoli w Lubiczu

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-15 14:09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-15 14:08


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-11 09:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-11 09:41


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-02 12:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 12:56
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-02 12:51


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-18 16:19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-18 16:19


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-13 13:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-13 13:43


Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-12 11:20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 11:19


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze – administrator

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-05 13:04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-05 13:03


Konkurs na stanowisko Referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-21 07:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-21 07:58


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych szkół podstawowych

Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkursy na wolne od dnia 1 września 2019 roku stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół podstawowych:

a)    Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, ul. Toruńska 10, 87-162 Lubicz;
b)    Szkoły Podstawowej w Złotorii, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria;
c)    Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym, ul. Szkolna 7, 87-162 Lubicz; 
dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz, z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Poniżej zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów oraz wzór oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 07:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 07:50


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym

 

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym  wpłynęły 4 oferty.

Żadna z ofert nie spełniła wymagań formalnych, w związku z powyższym konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Wójt Gminy

(-) Marek Nicewicz

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-08 07:45


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-06 07:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-06 07:59


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-23 16:17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-23 16:16


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-11 17:11


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 11:29


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 11:24


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-29 13:16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 13:15


Konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Lubicz.

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-03-06 12:11
  • zmodyfikował: Dorota Woźniak
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 14:29
  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-03-06 12:11
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-03-06 12:07
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 14:28


Informacja dot. konkursu na stanowisko Podinspektora (stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Podatkowym (stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami została wybrana Pani Karolina Nowicka zam. Lubicz Dolny

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Nowicka spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w Pani wykazała się wiedzą oraz posiada doświadczenie w pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Karolinę Nowicką

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-03-11 14:14


Informacja dot. konkursu na stanowisko Podinspektora

Informacja dot. konkursu na stanowisko Podinspektora (stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz  informuję, że na w/w stanowisko wpłynęło 10 ofert.

Lubicz Dolny, dnia 06.03.2019

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-03-06 12:07


Konkurs na stanowisko Podinspektora (stanowisko ds. wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-19 13:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-19 13:51


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Kierownika w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatami została wybrana Pani Izabela Gontarek

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Izabela Gontarek spełnia kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. w/w Pani ukończyła studia  magistersko-inżynieryjne  na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, posiada doświadczenie w pracy

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Pani Izabeli Gontarek

 

Lubicz Dolny, dnia 2019.02.26

     WÓJT (-)

Marek Nicewicz

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-26 14:26


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Kierownika w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Kierownika wpłynęło 5 ofert, z których 3 nie spełniają kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Rozstrzygnięcie konkursu 22 luty 2019 r.

 

Lubicz Dolny, dnia 2019.02.20

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-20 15:04


Konkurs na stanowisko Kierownika w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym

Lubicz Dolny, dnia 2019.02.08


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta) Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami została wybrana Pani Annę Szatkowską zam. Lubicz Dolny 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Szatkowska spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w Pani wykazała się wiedzą oraz posiada doświadczenie w pracy. 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Annę Szatkowską
     

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-12 15:07
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-18 07:51


Informacja dot. konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta) Urzędu Gminy Lubicz
Wójt informuję, że w/a stanowisko wpłynęło 17 ofert. 
 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-06 09:55


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta) Urzędu Gminy Lubicz.

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-25 13:49
  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-25 13:50
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-25 13:46


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami została wybrana Pani Patrycja Dolega zam. Lubicz Górny 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Patrycja Dolega spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w Pani wykazała się wiedzą na temat samorządu oraz posiada doświadczenie  w pracy. 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Patrycję Dolega.
 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-06 09:54


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko - Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz

 

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Podinspektora wpłynęło 7 ofert,

 

Lubicz Dolny, dnia 2019.02.04

 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-02-04 14:19


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz.

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-23 11:51
  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-23 11:51
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-23 11:50


Informacja dot. ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.
Wójt Gminy Lubicz informuje, że konkurs na w/w pozostaje bez rozstrzygnięcia 
Lubicz Dolny, dnia 2019.01.22
 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-23 11:22


Lubicz Dolny, dnia 2018.12.21

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami została wybrana Pani Magdalena Kranz zam. Toruń

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Kranz spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w Pani wykazała się wiedzą na temat samorządu oraz posiada doświadczenie w pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Magdalenę Kranz

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-23 09:53


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko - stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz
Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Podinspektora wpłynęło 18 ofert,

Lubicz Dolny, dnia 2019.01.18
 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-21 14:22


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-08 08:17


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na  stanowisko Inspektora ds. budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz


Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Inspektora wpłynęły 2 oferty,

Lubicz Dolny, dnia 2019.01.16
                                                                                                                                                                    WÓJT 
                                                                                                                                                           Marek Nicewicz
 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-16 11:05
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-16 11:06


Konkurs na stanowisko Inspektora ds. budownictwa i inwestycji gminnych w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-31 13:11
  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-31 13:11
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-31 13:10


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych UE w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem 
została wybrana Pani Dorota Pruszyńska 
Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Pani Dorota Pruszyńska spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 
w/w Pani ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja, oraz studia podyplomowe 
na kierunku wycena nieruchomości. Pani Dorota posiada doświadczenie w pracy zawodowej 
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Panią Dorotę Pruszyńską 
 
Lubicz Dolny, dnia 2019.01.03 
                                                                                                                                                    Wójt 
                                                                                                                                            Marek Nicewicz 

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-03 15:09
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 15:12


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko – stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych UE w   Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych UE w Referacie Promocji i Rozwoju

wpłynęła 1 ofert,

                                                                                                                                                Wójt

                                                                                                                                        Marek Nicewicz

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-03 15:07
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 15:08


Informacja dot. konkursu Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta)

Informacja dot. konkursu Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta)

 

Konkurs zostaje unieważniony, z powody rezygnacji wybranej kandydatki na w/w stanowisko Pani Ewy Krebs - Lica

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-31 14:50


Informacja o wynikach naboru na Inspektora stanowisko ds. marketingu i reklamy w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora stanowisko ds. marketingu i reklamy w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem został wybrany Pan Jarosław Nadolski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jarosław Nadolski spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. w/w Pan ukończył studia magisterskie na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, oraz studia podyplomowe o specjalności Public Relations

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Pana Jarosława Nadolskiego

Lubicz Dolny, dnia 2018.12.20

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-21 14:04


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatkami została wybrana Pani Ewa Krebs – Lica zam. Toruń

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Krebs – Lica spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w Pani ukończyła studia o kierunku administracja, posiada doświadczenie w pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano Pani Ewę Krebs –Lica

Lubicz Dolny, dnia 2018.12.21

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-21 14:03


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko - stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Podinspektora wpłynęło 10 ofert,
Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona 20 grudnia 2018 r.
Lubicz Dolny, dnia 2018.12.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-18 12:33


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko - stanowisko Inspektora stanowisko ds. marketingu i reklamy w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Inspektora wpłynęło 1 ofert,
Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona 20 grudnia 2018 r.
Lubicz Dolny, dnia 2018.12.18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-18 12:33


Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. pozyskiwania funduszy strukturalnych UE w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-13 13:39
  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-13 13:39
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-13 13:38


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. obsługi sekretariatu wójta) Urzędu Gminy Lubicz

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-07 11:33
  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-07 11:33
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-07 11:32


Konkurs na stanowisko – Inspektora stanowisko ds. marketingu i reklamy w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-07 11:31
  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2018-12-07 11:32
 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-12-07 11:30


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

           Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu po przeanalizowaniu wszystkich złożonych dokumentów oraz po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami została wybrana Pani Anita Gospodarczyk zam. w Głogowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

          Pani Anita Gospodarczyk spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w ukończyła Policealne Studium Zawodowe w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość. Pani Gospodarczyk posiada największe doświadczenie w księgowości budżetowej w zakresie zadań wykonywanych w ZEASiP (pracuje w Centrum Usług Wspólnych w Toruniu i zna programy firmy Vulcan).

W/w   podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą punktację.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Anity Gospodarczyk.

Lubicz Górny, 2018.11.09

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 14:02


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu zawiadamia, że na ogłoszony konkurs  na stanowisko Referenta wpłynęło 5 ofert z których 2 nie spełniają kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w dniu  14 listopada 2018r.

Lubicz Górny, dnia 2018.11.09

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-09 14:01


Informacja o wynikach naboru w związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-08 15:43


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu zawiadamia, że na ogłoszony konkurs  na stanowisko Księgowego wpłynęły  4  oferty i wszystkie spełniają kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w dniu  9 listopada 2018r.

Lubicz Górny, dnia 2018.11.06

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-07 07:41


Ogłoszenie konkursu na stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-29 10:03


Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-24 15:42


Ogłoszenie o naborze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-17 12:43


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym

           Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. planowania budżetowego i wydatków majątkowych) po przeanalizowaniu wszystkich złożonych dokumentów  , sprawdzeniu wiedzy podczas testu oraz po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami została  wybrana Pani  Malwina Stachowska zam. w Toruniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

          Pani Malwina Stachowska spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu, gdzie na kierunku finanse i rachunkowość  uzyskała tytuł magistra w specjalności rachunkowość. Pani Stachowska posiada również certyfikat specjalisty ds. rachunkowości oraz certyfikat głównego księgowego.

W/w   podczas testu kwalifikacyjnego uzyskała najwyższą punktację.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Malwiny Stachowskiej.

Lubicz Dolny, 2018.10.17

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-17 12:40


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. planowania budżetowego i wydatków majątkowych)

                      Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs  na stanowisko Podinspektora   wpłynęło  6  ofert z których 4 nie spełniają kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu  17 października  2018r.

Lubicz Dolny, 2018.10.15

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-15 14:37


Konkurs na stanowisko Podinspektora (stanowisko ds. planowania budżetowego i wydatków majątkowych) w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-01 16:16


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-18 16:12


Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. dróg, w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-27 14:27


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. administracyjno- biurowych i księgowych w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-18 08:48


Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. administracyjno- biurowych i księgowych w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-04-18 08:47
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 08:47


Konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjno – biurowych i księgowych, w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2018-03-26 07:47
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-26 07:46


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz  po przeanalizowaniu wszystkich złożonych dokumentów, sprawdzeniu wiedzy oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatami została wybrana Pani  Anna Sikora zam. w Lubiczu Dolnym.


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-11-07 15:48


Konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-24 11:19


Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-30 21:54


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-29 11:34
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 11:33


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-26 11:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-26 15:17


Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-09-19 12:42


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-13 09:16


Informacja o wynikach naboru

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-11 08:35


I n f o r m a c j a dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta)

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-06 15:01


Informacja o wynikach naboru

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2017-09-06 15:00
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2017-09-06 15:01
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-06 15:01


Informacja o wynikach naboru

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-06 15:01
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-06 15:01


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz.

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2017-09-05 13:40
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2017-09-06 07:23
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-09-05 13:40
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-05 13:40


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Inspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-09-01 13:48
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-01 13:47


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. planowania przestrzennego)

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-09-01 13:48
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-01 13:41


Informacja a dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta)

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2017-09-01 13:48


Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-08-31 11:56
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-05 13:55


Konkurs na stanowisko podinspektora (stanowisko ds. planowania przestrzennego) w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-08-18 09:35


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym (stanowisko ds. informacji i obsługi interesanta) Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-08-18 09:33


Konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-08-18 09:31


Informacja o wynikach naboru - stanowisko podinspektora ds. Kultury, Sportu i Turystyki

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Gminy Lubicz   została wybrana Pani Monika Lewandowska zam. w Krobi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Lewandowska spełnia wszelkie kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. W/w posiada wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu stanowiska .

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Moniki Lewandowskiej.

Lubicz Dolny, 2017.05.25

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-05-25 14:36


I n f o r m a c j a dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora ds. Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-05-22 14:24
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-05-22 14:24


Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędu Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-05-08 13:28


Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta ds. transportu i dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-03-22 14:34


Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. transportu i dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-03-15 12:41
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-22 14:36


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-03-02 15:07


Informacja o wynikach naboru

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. prowadzenia rachunkowości podatkowych, wezwań do zapłaty) po przeanalizowaniu wszystkich złożonych dokumentów  została wybrana Pani Anna Baraniak zam w Toruniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Baraniak spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu administracji. Pani Anna Baraniak posiada największe doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Anny Baraniak.

Lubicz Dolny, 2017.02.28

 

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-28 12:50


I n f o r m a c j a dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. prowadzenia rachunkowości podatkowej, wezwań do zapłaty)

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-27 14:32
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-27 14:32


I n f o r m a c j a dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. planowania przestrzennego)

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-27 14:32
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-27 14:32


Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Referenta ds. Transportu i Dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-24 12:00


Konkurs na stanowisko podinspektora (stanowisko ds. planowania przestrzennego) w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz Wójt Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-22 10:57
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-22 10:57


Konkurs na stanowisko podinspektora (stanowisko ds. prowadzenia rachunkowości podatkowej, wezwań do zapłaty) w Referacie Podatkowym Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-13 09:21
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-02-13 09:21


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-01-05 13:11
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-05 13:10


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Starszego Referenta ds. dróg w ZDGMiK

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-29 08:21


Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-12-13 14:54
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-13 14:52


Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Zarządzie Dróg

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2016-11-25 09:05
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 13:49
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-25 09:05


Konkurs na stanowisko starszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej

Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-10-28 14:15
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 14:15

Ogłoszenie o naborze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze – administrator na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 z poz. 902)

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-10-20 11:55


Konkurs na stanowisko starszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej

Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-10-14 13:14
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-14 14:58
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-10-14 13:18


Konkurs na stanowisko podinspektora (stanowisko ds. planowania budżetowego i wydatków majątkowych) w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-09-29 09:26
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-05 13:33


GOPS: Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór na stanowiska psycholog oraz specjalista w zakresie rehabilitacji logopedycznej dla osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Lubicz Dolny, 2.08.2016 r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-08-02 07:57
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-02 07:52
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-08-02 07:57


Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. niepodatkowych należności budżetowych)  została wybrana Pani Agnieszka Girszewska zam. w Krobi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

                 Pani Agnieszka Girszewska spełnia wszelkie kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. W/w posiada wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dużą wiedzą z zakresu stanowiska ds. niepodatkowych należności budżetowych.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Agnieszki Girszewskiej.

 

Lubicz Dolny, 2016.07.25

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-25 12:00
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 11:59


I n f o r m a c j a dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. niepodatkowych należności budżetowych)

Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs  na stanowisko Podinspektora   wpłynęło 11  ofert. Wszystkie oferty spełniają   kryteria  formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu  25 lipca  2016r.

 

 

Lubicz Dolny, 2016.07.22

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-22 12:22


Konkurs na stanowisko podinspektora (stanowisko ds. niepodatkowych należności budżetowych) w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz.
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-11 14:14


Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko podinspektora

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-11 14:12
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-11 14:27


Informacja o wynikach naboru

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-11 14:12
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-11 14:27


I n f o r m a c j a dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. planowania budżetowego i wydatków majątkowych)

Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs  na stanowisko Podinspektora   wpłynęło 13  ofert, z  których 1 nie spełnia  kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu  11 lipca  2016r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-14 07:47


I n f o r m a c j a dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz (stanowisko ds. niepodatkowych należności budżetowych)

Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs  na stanowisko Podinspektora   wpłynęło 15  ofert, z  których 1 nie spełnia  kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w dniu  11 lipca  2016r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-07-14 07:47


Ogłoszenie o naborze

Konkurs na stanowisko podinspektora (stanowisko ds. niepodatkowych należności budżetowych) w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-06-20 10:02
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-06-20 10:02


Ogłoszenie o naborze

Konkurs na stanowisko podinspektora (stanowisko ds. planowania budżetowego i wydatków majątkowych) w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-06-20 10:02
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-20 11:58
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-06-20 10:02


Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze – realizator świadczeń rodzinnych (2 stanowiska) na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014 z poz. 1202)

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-26 13:44
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-02-26 13:44


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji i Rozwoju

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-11-04 14:02


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji i Rozwoju

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-11-03 12:52
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2015-11-03 12:53
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-11-03 12:51


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

Na podstawie art. 11 ust.l oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (I)z. U. z 2014r. 1202 j.t.) Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-21 11:56
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-10-21 11:57


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora d/s Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-30 09:35


Informacja

Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora d/s Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-27 11:29
  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2015-01-27 13:06
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 13:07
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-27 13:05


Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki środowiskowej

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lubiczu  ogłasza  nabór  na 
stanowisko opiekunki środowiskowej na terenie gminy Lubicz. 

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-23 10:30
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-23 10:30


Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-13 08:07
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-27 13:08
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-01-13 08:07


Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-12-01 15:07


Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko księgowego

I  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:

 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz, tel. 884-808-953, 531-506-028

 

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-11-13 13:55
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-13 14:02
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-11-13 13:55


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-07-25 13:26
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-07-25 13:26


OGŁOSZENIE

Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-07-04 13:17
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-07-04 13:17


Informacja

Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-07-23 09:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-23 09:51
  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2014-07-23 09:52
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2014-07-23 09:52
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-07-23 09:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-23 09:52


Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko młodszego księgowego w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz została wybrana Pani Kamila Swobodzińska zam. w Lubiczu Górnym.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-03-06 14:48
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-03-06 14:49

Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko młodszego księgowego w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2014-03-05 09:48
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
   ostatnia modyfikacja: 2014-03-05 09:49
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-03-05 09:47


Konkurs na stanowisko młodszego księgowego

Konkurs na stanowisko młodszego księgowego w Referacie Finansowym

Urzędu Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz

na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13  ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko młodszego księgowego  w Referacie Finansowym  Urzędu Gminy  Lubicz.

 I.   Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku młodszego księgowego

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowej/księgowego,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie  średnie  lub wyższe

6) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office oraz pracy w Internecie,

7) kandydat / kandydatka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 II.    Wymagania dodatkowe –pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku młodszego księgowego

1) podstawowe informacje o samorządzie gminy Lubicz,

2) podstawowa znajomość:  KPA, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,

3) dobra komunikacja z otoczeniem,

4) doświadczenie zawodowe,

5) umiejętność zastosowania odpowiednich przepisów,

6) kreatywność,

7) inicjatywa.

 

  Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności: 

1) kwalifikacja wydatków strukturalnych,

2) opisywanie dokumentów księgowych dot. wydatków strukturalnych,

3) ewidencja wydatków strukturalnych,

4) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie wydatków strukturalnych,

5) prowadzenie ewidencji składników majątkowych na urządzeniach szczegółowej ewidencji środków trwałych,

6) naliczanie umorzeń środków trwałych, sporządzanie PK w zakresie umorzeń i amortyzacji,

7) rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych,

8) uzgadnianie obrotów  i sald ewidencji szczegółowej środków trwałych z kontami syntetycznymi,

9) sporządzanie sprawozdań w zakresie środków trwałych,

10) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

11) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych przychodu i rozchodu składników majątkowych oraz ich dekretacja, nadawanie numerów inwentarzowych poszczególnym składnikom majątkowym.

 

 Wymagane dokumenty i oświadczenia

             a) życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

b) list motywacyjny;

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

d) kopie świadectw pracy;

e) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;

h) klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie  dziesięciu dni, od dnia opublikowania  ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (do dnia 3 marca 2014 r. do godz. 15 00) w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lubicz (pokój nr 9) ,w godzinach urzędowania.

Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:

”Konkurs na  stanowisko księgowej  w Referacie Finansowym”. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

W styczniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-02-19 12:16


Informacja o wynikach naboru

         Wójt Gminy Lubicz informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru na stanowisko inspektora d/s zamówień publicznych w Urzędzie Gminy nie dokonano wyboru oferty.

Lubicz Dolny, 2013.04.11
 

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-04-12 08:03


Informacja

Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko inspektora d/s zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Lubicz.

Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko inspektora d/s zamówień publicznych wpłynęły 2 oferty, z których 1 nie spełnia kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Lubicz Dolny, 2013.04.03

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2013-04-03 13:17


Konkurs na stanowisko Inspektora
d/s zamówień publicznych

Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora d/s zamówień publicznych w wymiarze ¼ etatu
I. Wymagania niezbędne:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
7) doświadczenie zawodowe: co najmniej 3–letni staż pracy w obszarze zamówień publicznych
8) znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Informacja o wynikach naboru

           Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy Lubicz została wybrana Pani Dorota Prusak-Gradowska zam. w Młyńcu Drugim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

              Pani Dorota Prusak-Gradowska spełnia wszelkie kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. W/w posiada kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w dziedzinie profilaktyki, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych, co ułatwi realizację zadań na stanowisku inspektora. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą z zakresu spraw prowadzonych na stanowisku inspektora d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiła ciekawe propozycje związane z realizacją zadań na stanowisku inspektora.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Doroty Prusak – Gradowskiej.

Lubicz Dolny, 2012.08.17

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-08-17 10:42
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-17 10:47


Informacja o wynikach naboru

                Informuję, że na ogłoszony konkurs na stanowisko inspektora d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy Lubicz wpłynęły 3 oferty, które spełniają kryteria formalne , określone w ogłoszeniu o naborze. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 16.08.2012r.

Lubicz Dolny, 2012.08.08

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-08-09 09:58


Konkurs na stanowisko inspektora d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy Lubicz w wymiarze ½ etatu

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko inspektora d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy Lubicz w wymiarze ½ etatu


Informacja o wynikach naboru

Lubicz, dnia 3.04.2012 r.

Dyrektor ZEASiP w Lubiczu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu została wybrana Pani Karolina Gołębiewska, zam. w Lubiczu Górnym.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Gołębiewska spełnia  kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, legitymuje się 2,5–letnim doświadczeniem zawodowym, w tym pół roku przepracowała w administracji samorządowej na stanowisku związanym z realizacją zadań z zakresu oświaty.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty wybrano kandydaturę Pani Karoliny Gołębiewskiej.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-04-03 10:47
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-03 10:48


Informacja

Lubicz, 02.04.2012r.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko referenta wpłynęło 17 ofert, które spełniają kryteria formalne określone w ogłoszeniu.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-04-02 07:50
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-02 07:51


Konkurs na stanowisko referenta

Konkurs na stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.
Dyrektor ZEASiP na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

                Informuję, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu wpłynęła 1 oferta, którą złożyła Pani Brygida Bogdanowicz – Kopeć zam. w Toruniu .

               Oferta spełnia kryteria formalne , określone w ogłoszeniu o naborze.

Lubicz Dolny, 2012.03.05

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-03-05 14:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2012-03-05 14:55

 

Wójt Gminy Lubicz

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.


Informacja o wynikach naboru

                Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz została wybrana Pani Dorota Balejko zam. w Wielkiej Nieszawce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

             Pani Dorota Balejko  spełnia  kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.

W/w ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu o specjalności administracja samorządowa. Pani Balejko legitymuje się 12–letniem doświadczeniem zawodowym  w administracji samorządowej.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się wiedzą z zakresu znajomości zagadnień wykonywanych na stanowisku referenta.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty wybrano kandydaturę Pani Doroty Balejko.

 

Lubicz, dnia 13.09.2011r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-09-13 09:50


I n f o r m a c j a

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym  w Urzędzie Gminy Lubicz

 

                      Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs  na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym wpłynęło 35 ofert, które spełniają kryteria formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lubicz, dnia 18.08.2011r

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-08-18 12:40


Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz


Konkurs na stanowisko: głównego specjalisty - psychoterapeuty.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: głównego specjalisty - psychoterapeuty – terapeuty uzależnień, wymiar etatu: 1/2 etatu, miejsce wykonywanej pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sczegóły w załączniku.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-04-26 15:34
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 15:39
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-04-26 15:39


Informacja o wynikach naboru

                Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta/referentki w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz został wybrany  Pan Marian Kowalski zam. w Toruniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

             Pan Marian Kowalski  spełnia  kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.

W/w posiada wykształcenie  średnie budowlane i duże doświadczenie zawodowe  na różnych stanowiskach pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pan Kowalski  wykazał się wiedzą z zakresu znajomości zagadnień wykonywanych na stanowisku objętym konkursem.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty wybrano kandydaturę Pana Mariana Kowalskiego.

Lubicz, dnia 18.04.2011r

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-04-18 13:52
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 13:53


I n f o r m a c j a dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko referenta/ referentki w Referacie Rolnictwa i Ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Lubicz

Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs  na stanowisko referenta w Referacie Rolnictwa i Ochrony środowiska wpłynęło 27 ofert, z których 1 nie spełnia kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu.

 • data wytworzenia: 2011.04.13
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-04-13 14:21
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 13:53


konkurs na stanowisko referenta/referentki w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko referenta/referentki (pracownik terenowy) w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Lubicz.


Informacja o wynikach naboru

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz została wybrana Pani Małgorzata Górska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

             Pani Małgorzata Górska  spełnia  kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.

W/w posiada wykształcenie  ekonomiczne i doświadczenie zawodowe  na różnych stanowiskach w Urzędzie Pocztowym, przez ostatnie kilka lat na stanowisku Naczelnika Urzędu Pocztowego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Górska wykazała się wiedzą z zakresu znajomości zagadnień wykonywanych na stanowisku księgowej.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty wybrano kandydaturę Pani Małgorzaty Górskiej.

 • data wytworzenia: 2011.03.18
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-03-18 09:51


Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubicz

Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym  wpłynęło 9 ofert

 • data wytworzenia: 2011.03.11
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-03-14 08:43
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-14 08:48


konkurs na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubicz


Informacja o wynikach naboru

 

                Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta na Samodzielnym Stanowisku Pracy d/s Oświaty w Urzędzie Gminy Lubicz została wybrana Pani Aneta Bicz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

             Pani Aneta Bicz w  pełni spełnia wszelkie kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. W/w odbywała staże absolwenckie  w Urzędzie Skarbowym w Toruniu oraz w Urzędzie Gminy, w wyniku których rozwinęła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku pracownika administracyjnego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą   z zakresu spraw prowadzonych na stanowisku d/s oświaty. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Anety Bicz.

Lubicz, dnia 13.12.2010r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-12-13 11:01


Informacja

 

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko referenta na Samodzielnym Stanowisku Pracy d/s Oświaty w Urzędzie Gminy  Lubicz

          Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko referenta na Samodzielnym Stanowisku Pracy d/s Oświaty wpłynęło 19 ofert

Lubicz, dnia  07.12.2010r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-12-13 10:59


Konkurs na stanowisko referenta

Konkurs na stanowisko referenta na Samodzielnym Stanowisku pracy ds. Oświaty Urzędu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko referenta naSamodzielnym Stanowisku pracy ds. Oświaty w Urzędzie Gminy Lubicz.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referenta w dziale księgowości w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i komunalnej w Lubiczu

Lubicz, dnia 18 października 2010 r.

 ZDGMiK. 1111-3/2010

Informacja o wynikach naboru

Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 18.10.2010 r., w prowadzonym konkursie na stanowisko urzędnicze jw. dokonano wyboru oferty złożonej przez Panią Justynę Staniszewską.

Pani Justyna Staniszewska spełnia kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością tematyki związanej z charakterem pracy na stanowisku, na który prowadzony jest nabór. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, uznano, że Pani Justyna Staniszewska spełnia oczekiwania pracodawcy i dlatego dokonano wyboru jej kandydatury na powyższe stanowisko.

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2010-10-18 13:37
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-18 13:40


Informacja w sprawie naboru na stanowisko referenta w dziale księgowości

Lubicz dnia 12 października 2010 r.

ZDGMiK. 1111-2/2010

INFORMACJA

                  w sprawie naboru na stanowisko referenta w dziale księgowości w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

         Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że na ogłoszony w dniu 22.09.2010 r. konkurs na stanowisko urzędnicze - referenta w dziale księgowości, w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu wpłynęło łącznie 5 zgłoszeń.

         W wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali n/w kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1.  Katarzyna Pietruszewska zam. Lubicz Górny.

2.  Justyna Staniszewska zam. Jedwabno.

 

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2010-10-12 10:53
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 10:56


Ogłoszenie o naborze pracownika

Kierownik

Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

w Lubiczu

            Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

/Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami/ ogłasza konkurs na stanowisko

referenta w dziale księgowości, w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

 

I.                   Wymagania niezbędne
Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
1. Jest obywatelem polskim lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
    legitymująca się biegłą znajomością języka polskiego, potwierdzoną dokumentem
    określonym w przepisach o służbie cywilnej.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
4. Nie była prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne o kierunku finanse
    i rachunkowość, lub  jest w trakcie uzyskiwania takiego wykształcenia. 
7. Posiada doświadczenie w księgowości (np.staż, praktyka).
8. Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie min. Microsoft Office.

II.                Wymagania dodatkowe
1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji
    samorządowej.
2. Znajomość ustaw "o finansach publicznych", "o rachunkowości".
3. Znajomość szczególnych zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
4. Komunikatywność i dyspozycyjność.

III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Prowadzenie szczegółowej ewidencji dokumentów finansowo – księgowych (min. wyciągi 
    bankowe, faktury oraz ich dekretowanie).
2. Prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
    i prawnych.
3. Sporządzanie sprawozdawczości środków trwałych.
4. Archiwizowanie dokumentów księgowych działu księgowości.

IV.             Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV .
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kopie świadectw pracy.
5. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni
    z praw publicznych.
7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
    z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia.
9. Złożenie klauzuli o treści :
    "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  zgłoszeniu dla
      potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
     /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 – ze zmianami/".

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane listownie lub w siedzibie Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu – Lubicz ul. Toruńska 36 A, dział księgowości – w godzinach urzędowania, w terminie do dnia 07.10.2010 r.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:

" Konkurs na stanowisko referenta w dziale księgowości, w Zarządzie Dróg, Gospodarki
   Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ".

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy

z kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

      Lubicz dnia 20 września 2010 r.

 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2010-09-22 07:26
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 10:54


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

W dniu 23 lutego zostały przeprowadzone konkursy na kandydatów na dyrektora :
 
 1. Szkoły Podstawowej w Gronowie.
 2. Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie.
Do konkursów zgłosiły się dwie osoby:
 
 1. Pani Ewa Fijałkowska - na konkurs do SP w Gronowie,
 2. Pani Aleksandra Lisiecka – na konkurs do ZS nr 2 w Grębocinie. 
Obie panie spełniały wymagania formalne i zostały przez komisje konkursowe dopuszczone do dalszego postępowania konkursowego.
Postępowania konkursowe zostały rozstrzygnięte, gdyż obie kandydatki uzyskały przewidzianą regulaminem większość głosów.
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-03-03 13:17


WÓJT GMINY LUBICZ OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1,§2 i §3 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).


Informacja

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu
 
          Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym wpłynęło 6 ofert ,w tym 1 która nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.
 
 
 • data wytworzenia: 2010.02.03
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-02-09 16:12


Informacja o wynikach naboru

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Jurzysta zam. w Głogowie gm. Obrowo  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agnieszka Jurzysta w pełni spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku księgowej ds. wydatków strukturalnych.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Agnieszki Jurzysty .
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-02-16 15:46
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-16 15:46


Konkurs na stanowisko księgowej/księgowego w Referacie Finansowym

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko księgowej/księgowego w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz.

Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Lubicz.


Informacja
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Lubicz

Ogłoszenie
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008r, Nr 223 , poz. 1458 ogłasza konkurs na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora oświaty w Urzędzie Gminy Lubicz.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Brygidy Bogdanowicz-Kopeć.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani BrygidA Bogdanowicz-Kopeć, w pełni spełnia  wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w  jest absolwentką UMK w Toruniu, ukończyła wydział filologii polskiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako dyrektor zespołu szkół, zdobyła również kilkuletnie doświadczenie pracując jako wizytator w Kuratorium Oświaty. Posiada także dobrą znajomość szkół i przedszkoli  w rejonie naszej gminy. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Brygidy Bogdanowicz-Kopeć,

drukuj (


Informacja o wynikach naboru)

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-09-07 09:11
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-07 09:12

Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Lubicz.

Ogłoszenie

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu poszukuje osoby na stanowisko administratora-obsługa sekretariatu oraz spraw kadrowych. Oferty należy składać w pokoju nr 6 do dnia 07.09.2009 r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-09-02 13:16
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-03 13:40

Informacja
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko inspektora oświaty w Urzędzie Gminy Lubicz

KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA OŚWIATY W URZĘDZIE GMINY LUBICZ.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko inspektora oświaty w Urzędzie Gminy Lubicz.

Konkurs na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Lubicz
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008r, Nr 223 , poz. 1458 ogłasza konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Lubicz w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko administratora- księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana Pani Agnieszka Ksiądz, zamieszkała w Lubiczu.

Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko administratora- księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu zawiadamia, iż w związku z trudnościami w dokonaniu jednoznacznego wyboru kandydatury na stanowisko administratora- księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu, postanawia przeprowadzić trzeci etap rekrutacji. Polegał on będzie na zaprezentowaniu się wybranych kandydatów na przyszłym stanowisku pracy.

Informacja
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko administratora- księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Konkurs na stanowisko administratora- księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu
Na podstawie art. 11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ogłasza konkurs na stanowisko:
administrator- księgowy, wymiar etatu: cały etat, miejsce wykonywanej pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja o wynikach naboru

Na stanowisko informatyka w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu. Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan  Waldemar Kawczyński zamieszkały w  Obrowie
Uzasadnienie dokonanego wyboru:Pan Waldemar Kawczyński w pełni spełnia  wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w  jest technikiem informatyki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy informatyka. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku informatyka w Urzędzie Gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pana  Waldemara Kawczyńskiego.
 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-23 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-23 14:52

Informacja o wynikach naboru

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko informatyka w Referacie Organizacyjnym

w Urzędzie Gminy w Lubiczu

 

 

          Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko informatyka w Referacie Organizacyjnym wpłynęły 3 oferty. Są to oferty

 

     -     Pana Andrzeja Miazgowicza,

     -         Pana Waldemara Kawczyńskiego,

     -         Pana Radosława Zająca

 • data wytworzenia: 19.03.2009
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-19 09:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-23 14:39

Konkurs na informatyka w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Lubicz
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2008r, Nr 223 , poz. 1458 ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Referacjie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubicz

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Podsiadła zamieszkała w  Jedwabnie
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Justyna Podsiadła w pełni spełnia  wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w  jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz odbyła studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy bankowej, gdzie wykonywała między innymi prace z zakresu rachunkowości oraz windykacji należności. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku księgowej. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani Justyny Podsiadłej.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-09 10:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-09 10:20

Informacja

 

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym
w Urzędzie Gminy w Lubiczu


          Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym wpłynęło 7 ofert, z których  3  nie spełniały wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

4 oferty spełniają kryteria formalne, określone w ogłoszeniu. Są to oferty:
- Pani Justyny Podsiadłej,
- Pani Agnieszki Karczewskiej,
- Pani Sylwii Rostkowskiej,
- Pani Ewy Domachowskiej

Lubicz, dnia  3.03.2009r

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-03 16:12

Konkurs na stanowisko ksiegowego w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubicz
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 11 ust.1 oraz art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Informacja dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko ksiegowej Referacie Finansowym

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym
w Urzędzie Gminy w Lubiczu Wójt Gminy zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym wpłynęła 1 oferta, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.
 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-02-27 09:36

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Dariusz Zagórski zamieszkały w Toruniu.

Konkurs na stanowisko Inspektora Oświaty w Urzędzie Gminy Lubicz
Wójt Gminy Lubicz. Na podstawie art.11 ust.1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458,) ogłasza konkurs na stanowisko inspektora oświaty w Urzędzie Gminy w Lubiczu.

Informacja o wynikach naboru

                     INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Ewelina Kowalska zamieszkała w  Lubiczu Dolnym

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Kowalska w pełni spełnia  wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w  jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie odbyła studia magisterskie na kierunku ochrona środowiska. Przez okres 6 miesięcy odbywała staż absolwencki w Urzędzie Gminy, podczas którego poszerzyła swoje wiadomości w zakresie przepisów prawnych z zakresu ochrony  środowiska oraz praktycznego ich stosowania w administracji samorządowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawnych, znajomością  terenu gminy  oraz wiedzą  w zakresie funkcjonowania stanowiska ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani  Eweliny Kowalskiej.

 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-05 13:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-13 14:06

Informacja o wynikach naboru

Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 27.11.2008 r., w prowadzonym konkursie na stanowisko urzędnicze jw. dokonano wyboru oferty złożonej przez Panią Małgorzatę Twarowską.

Pani Małgorzata Twarowska spełnia kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością tematyki związanej z charakterem pracy na stanowisku, na który prowadzony jest nabór. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, uznano, że Pani Małgorzata Twarowska spełnia oczekiwania pracodawcy i dlatego dokonano wyboru jej kandydatury na powyższe stanowisko.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-29 07:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-13 14:06

Informacja>

Dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko ds. ochrony środowiska,, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Lubiczu

 

     Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Lubiczu wpłynęło 11 ofert, z których 4 nie spełniały wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

 

7  ofert spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu, tj:

 

 1. Pana Dominika  Zaparta zam. w Złotorii,
 2. Pani Anity Kopeć zam. w  Złotorii,
 3. Pani Eweliny Kowalskiejj zam. w Lubiczu Dolnym,
 4. Pani  Iwony Zabornej  zam. w Syberii,
 5. Pan Magdaleny Rentflejsz  zam. w Toruniu,
 6. Pani Moniki Jaroszewskiej zam. w Toruniu
 7. Pana Mariusza Gutowskiego zam. w Elgiszewie

 

 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-12-22 14:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-13 14:05

Konkurs na wolne stanowisko
Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Konkurs na stanowisko referenta w dziale księgowości w Zarządzie Dróg
Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. ze zmianami/ ogłasza konkurs na stanowisko.....


Informacja o wyborach naboru na stanowisko gółwnej księgowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów w dniu 05.11.2008r. w prowadzonym konkursie na stanowisko urzędnicze jw. dokonano wyboru oferty złożonej przez Panią Gabrielę Bejger zamieszkałą w Lubiczu Dolnym. Pani Gabriela Bejger spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze. Długoletnie doświadczenie oraz znajomość tematyki związanej z charakterem pracy na stanowisku głównej księgowej uznano za wystarczające, by spełnić oczekiwania pracodawcy i dlatego dokonano wyboru oferty Pani Gabrieli Bejger.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-07 12:16

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu na stanowisko głownej księgowej w SP Nr 1 w Lubiczu Dolnym

 

Informacja dotycząca ogłoszenia konkursu na stanowisko głównej księgowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym informuje, że na ogłoszony konkurs głównej księgowej w wyżej wymienionej szkole wpłynęły 2 oferty. Jedna z ofert spełnia kryteria na stanowisko głównej księgowej – tj. oferta Pani Gabrieli Bejger zam.     

 w  Lubiczu Dolnym.

Druga z ofert nie spełnia kryteriów na wyżej wymienione stanowisko.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-11-05 11:03

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
DYREKTOR Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym na podstawie art. 1. 3 oraz art. 3. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. )ogłasza konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w wymiarze - 1 etat

Informacja o wynikach naboru.
Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 09.09.2008 r., w prowadzonym konkursie na stanowisko urzędnicze jw. dokonano wyboru oferty złożonej przez......

Informacja w sprawie naboru na stanowisko referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że na ogłoszony w dniu 14.07.2008 r. konkurs na stanowisko urzędnicze - referenta ds. dróg, w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu wpłynęły łącznie....

konkurs na stanowisko referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

 

Kierownik
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych
/Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. ze zmianami/ ogłasza konkurs na stanowisko referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

I. Wymagania niezbędne
1. Jest obywatelem polskim
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
4. Nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Posiada wykształcenie budowlane, preferowane drogowe lub geodezyjne.
7. Posiada znajomość obsługi komputera w zakresie min. Microsoft Office, pracy w internecie
    oraz programów C- GEO 6.0,  VEwid , EWIDR 2002.

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji
    samorządowej.
2. Komunikatywność i otwartość.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów, zgodnie z ustawą
    o drogach publicznych.
2. Sporządzanie informacji o drogach gminnych.
3. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dróg.
4. Prowadzenie czynności administracyjnych związanych z zajmowanym stanowiskiem.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV .
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kopie świadectw pracy.
5. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.
6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia.
8. Klauzula o treści : "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity ze zm./".

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 08 sierpnia 2008 r. w siedzibie Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu - Lubicz
ul. Toruńska 36 A, dział księgowości - w godzinach urzędowania.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
" Konkurs na stanowisko referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu "

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Lubicz dnia 14 lipca 2008 r.

Kierownik
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej w Lubiczu

Andrzej Krzyżanowski

 


 

drukuj (


konkurs na stanowisko referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu )

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data wytworzenia: 14.07.2008
 • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  data publikacji: 2008-07-14 11:05
 • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-14 11:16

INFORMACJA
Informacja dotycząca poracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubicz na stanowiskach urzędniczych.

                                     INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Agnieszka Lewandowska zamieszkała w  Lubiczu Dolnym

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agnieszka Lewandowska w pełni spełnia  wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W/w posiada wykształcenie średnie ekonomiczne. Przez okres 11 miesięcy odbywała staż absolwencki w Urzędzie Gminy, w wyniku czego poznała zakres pracy poszczególnych komórek w Urzędzie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów samorządowych oraz wiedzą  w zakresie funkcjonowania Urzędu oraz stanowiska pracy o które się ubiega.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, wybrano kandydaturę Pani  Agnieszki Lewandowskiej.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-30 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-30 09:13

INFORMACJA
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE ORGANIZACYJNYM
Wójt Gminy Lubicz

Na podstawie art.3 a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593, ze zm) ogłasza konkurs na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Na stanowisko referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że na ogłoszony w dniu 04.06.2008 r. konkurs na stanowisko urzędnicze - referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu nie została zatrudniona żadna osoba z powodu braku zgłoszeń kandydatów.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-01 08:22

INFORMACJA O NABORZE GEODETY
Kierownik
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu




Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych

/Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. ze zmianami/ ogłasza konkurs na stanowisko

referenta ds. dróg w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych w dniu 10.07.2008 r.,
w prowadzonym konkursie na stanowisko urzędnicze referenta ds. administracyjno – biurowych i księgowych w dziale księgowości w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu dokonano wyboru oferty złożonej przez Panią Katarzynę Widlińską zam. Grębocin. Pani Katarzyna Widlińska spełnia wszelkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością tematyki związanej z charakterem pracy na stanowisku, na który prowadzony jest nabór. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, uznano, że Pani Katarzyna Widlińska spełnia oczekiwania pracodawcy
i dlatego dokonano wyboru jej kandydatury na powyższe stanowisko.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-11 14:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-11 14:46

INFORMACJA

W sprawie naboru na stanowisko referenta ds. administracyjno – biurowych
i księgowych w dziale księgowości w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu. Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że na ogłoszony w dniu 04.06.2008 r. konkurs na stanowisko urzędnicze -
referenta ds. administracyjno – biurowych i księgowych w dziale księgowości,
w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu wpłynęło łącznie
7 zgłoszeń. W wyniku wstępnej selekcji dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali n/w kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Agnieszka Karczewska - zam. 87 – 123 Dobrzejewice 77.
2. Katarzyna Widlińska  - zam. Grębocin, ul. Morelowa 9.
3. Agnieszka Girszewska - zam. Lubicz, ul. Kamienna 10.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-01 08:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-01 08:28

INFORMACJA O NABORZE KSIĘGOWEJ
Kierownik
Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
w Lubiczu




Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych

/Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. ze zmianami/ ogłasza konkurs na stanowisko

referenta ds. administracyjno ? biurowych i księgowych w dziale księgowości, w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

INFORMACJA
dot. konkursu na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

INFORMACJA
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Informacja Wójta Gminy Lubicz
dot. zatrudnienia pracownika w charakterze opiekuna ? wychowawcy
w świetlicy środowiskowej w Grębocinie i Gronowie


Konkurs na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu
Wójt Gminy Lubicz

Na podstawie art.3 a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593, ze zm) ogłasza konkurs na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej w Gronowie

Informacja
Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu na stanowisko
Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej w Gronowie

INFORMACJA
Dot. informacji o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Informacja
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora ds. obsługi organów gminy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego
DYREKTOR Szkoły Podstawowej w Gronowie ogłasza konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w wymiarze 0,75 etatu

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy w Referacie Organizacyjnym
Wójt Gminy Lubicz ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy w Referacie Organizacyjnym

Konkurs na stanowisko Księgowej w Dziale Księgowości Zarządu Dróg...
Kierownik Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. ) ogłasza konkurs na stanowisko Księgowej w Dziale Księgowości Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

INFORMACJA
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubicz

INFORMACJA
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko realizatora pomocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Konkurs na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu
Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

INFORMACJA
Dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko: realizator pomocy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Konkurs na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu
Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na stanowisko Księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

KONKURS
Konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu, Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie, Szkoły Podstawowej w Złotorii i Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu

INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Lubiczu

INFORMACJA
I n f o r m a c j a

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Lubiczu

KONKURS
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko realizatora pomocy





Informacja
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko urzędnicze w Referacie Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Lubiczu

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Referacie Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Lubiczu





Informacja
I n f o r m a c j a
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Lubiczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji i Rozwoju
Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji i Rozwoju

INFORMACJA
dot. ogłoszonego konkursu ba stanowisko Inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Lubiczu


Konkurs na stanowisko Inspektora ds. kontroli wewnętrznej
Wójt Gminy Lubicz konkurs na stanowisko Inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Lubicz w niepełnym wymiarze godzin




Konkurs na stanowisko Inspektora ds. kontroli wewnętrznej
Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora ds. kontroli wewnętrznej w wymiarze 0,5 etatu

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU
na stanowisko: realizatora pomocy - administratora bazy komputerowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym
w Urzędzie Gminy w Lubiczu

INFORMACJA
dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu na stanowisko: realizatora pomocy – administratora bazy komputerowej w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Lubiczu.


Konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu
Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkurs na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

I n f o r m a c j a

dot. ogłoszonego konkursu na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowym
 w Urzędzie Gminy w Lubiczu

            Wójt Gminy Lubicz zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu wpłynęły 3 oferty, które  spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu:

1. Pani Ewy Mateckiej zam. w Toruniu
2. Pani  Teresy Truszczyńskiej zam. w Toruniu
3. Pani  Moniki Rafińskiej zam. w Krobi

Lubicz, dnia 12.12.2006r

drukuj (


)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 12.12.2006
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2006-12-12 14:56
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-12 14:56

KONKURS NA STANOWISKO REALIZATORA POMOCY - ADMINISTRATOR BAZY KOMPUTEROWEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBICZU
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza konkurs na stanowisko realizatora pomocy – administrator bazy komputerowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowym
Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

Banery

Stopka