Treść strony

OBSZAR OBJĘTY USTALENIAMI PLANU
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-03-28 21:52

UCHWAŁA NR LII/689/2018

RADY GMINY LUBICZ z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 07:51
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-14 07:51

Uchwała Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-04 07:46
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-04 07:48
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-04 07:46
RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1 DO UCHWAŁY (pliki do pobrania)
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-03-28 22:17
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-03-28 22:40
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2016-11-04 07:43