Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ

GOPS

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) art. 2 pkt 5, art. 7 ust. 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 2, art. 10, art. 18 ust. 2 oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

¾       wniosek,

¾       zaświadczenie komornika sądowego o egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

¾       informacji sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

¾       oświadczenia wnioskodawcy

¾       innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

 

OPŁATY

brak

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

¾       30 dni na wydanie decyzji administracyjnej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem GOPS

 

FORMULARZE

wniosek z GOPS

drukuj ()

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2006-04-06 12:25

Banery

Stopka