Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony

Do kompetencji  Sekretarza Gminy należy w szczególności:
1.Wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu:
   a) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu,
   b) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
   c) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie oraz jego sprawnym funkcjonowaniem,
   d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
   e) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
   f) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników oraz ich doskonaleniem zawodowym,
   g) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie,
   h) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
   i)  ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych,
   j)  gospodarowanie środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie gminy na utrzymanie Urzędu.

2. Współpraca z Radą Gminy i nadzorowanie pracy stanowiska ds. obsługi organów gminy (odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji),

3. Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z prac Rady Gminy.

4. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy.

5. Kontrola przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy.

6. Prowadzenie spraw związanych z organizacją staży absolwenckich i praktyk zawodowych.

7. Nadzór nad organizacją wyborów na terenie gminy.

8. Wykonywanie innych czynności wyznaczonych przez Wójta Gminy.

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
    data publikacji: 2007-01-03 11:14
  • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-03 11:15

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.