Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Do kompetencji  Sekretarza Gminy należy w szczególności:
1.Wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu:
   a) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu,
   b) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy,
   c) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie oraz jego sprawnym funkcjonowaniem,
   d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami,
   e) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
   f) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników oraz ich doskonaleniem zawodowym,
   g) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie,
   h) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
   i)  ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych,
   j)  gospodarowanie środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie gminy na utrzymanie Urzędu.

2. Współpraca z Radą Gminy i nadzorowanie pracy stanowiska ds. obsługi organów gminy (odpowiedzialność za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji),

3. Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z prac Rady Gminy.

4. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy.

5. Kontrola przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy.

6. Prowadzenie spraw związanych z organizacją staży absolwenckich i praktyk zawodowych.

7. Nadzór nad organizacją wyborów na terenie gminy.

8. Wykonywanie innych czynności wyznaczonych przez Wójta Gminy.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2007-01-03 11:14
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-03 11:15

Banery

Stopka