Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


KONTROLA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

W dniu 09.03.2006 r. została przeprowadzona przez Archiwum Państwowe kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-24 11:42
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-24 11:42

KONTROLA NIK STOSOWANIA ULG PODATKOWYCH PRZEZ ORGANY GMINY
W okresie od 18 sierpnia 2006 r. do 31 października 2006 r. została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Bydgoszczy kontrola stosowania ulg podatkowych przez organy gminy oraz skuteczność egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004-2006 (I półrocze).
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-24 12:05

KONTROLA NIK W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
W okresie od 30 sierpnia 2006 r. do 28 listopada 2006 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych dla gminy Lubicz dotyczących budownictwa o charakterze usłogowo-handlowo-produkcyjnym w latach 2004 - 2006 (I półrocze)
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-14 10:51

KONTROLA ZUS

W okresie od 15 listopada 2006 r. do 16 listopada 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu przeprowadził kontrolę w zakresie:

1. ustalenia uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

2. Ustalenie uprawnień i dokumentowania prawa do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ich wysokości oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres do 30 kwietnia 2004 r.

3. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych, ich wysokości oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres od 1 maja 2004 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-14 14:25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-14 14:31

Banery

Stopka