Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Zarządzenie Nr ORG. 0152-1/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz

Zarządzenie Nr ORG.0152-2 /09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Zarządzenie Nr ORG/0152-4/2009 Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko inspektora ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Lubicz
 

Zarządzenie Nr GP. 0152-5/09 Wójt Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr GP.0152-15/05 z dnia 02.06.2005 r., zmieniającego  zarządzenie Nr PPG.0152-6/04 z dnia 11.03.2004 r., zmienionego zarządzeniem Nr GP.0152-3/06 z dnia 29.05.2006 r.
 

Zarządzenie Nr KST 0152- 6 / 09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania komisji, w celu dokonania  wyboru oferty na realizację zadań w roku 2009 w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
 

Zarządzenie Nr GP. 0152-7/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie Nr ORG/0152-8 /2009 Wójta Gminy Lubicz z dnia  10 lutego   2009r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Lubiczu

 

Zarządzenie Nr ORG/0152-9/2009 Wójta Gminy Lubicz z dnia  6 marca 2009r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko informatyka w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Lubiczu
 

Zarządzenie Nr 0152-10/2009r. Wójta Gminy Lubicz dnia 9 marca 2009 r. W sprawie : powołania komisji w celu dokonania wyboru oferty na realizację zadania publicznego, związanego z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2009, w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.
 

Zarządzenie Nr KST 0152- 11 / 09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 9 marca 2009 r.w sprawie: powołania komisji, w celu dokonania  wyboru oferty na realizację zadania publicznego, związanego z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2009, w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu
 

Zarządzenie Nr OŚ 0152- 12 / 09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie: powołania komisji, w celu dokonania  wyboru oferty na realizację zadania publicznego, związanego z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2009,w zakresie wspierania edukacyjnej i wychowawczej działalności pozaszkolnej


Zarządzenie Nr ORG. 0152 – 13 / 09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 kwietnia  2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lubicz.

Zarządzenie Nr ORG.0152- 14/09 Wójta Gminy  Lubicz z dnia 1 kwietnia 2009r w sprawie: powołania komisji w celu wyboru oferty na realizację świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu gminy na rok 2009


Zarządzenie NR ORG 0152 -15 /09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz.
 

Zarządzenie Nr OŚ. 0152 - 16 /09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Samodzielne Stanowisko  Pracy ds. Oświaty oraz nadania  jej regulaminu.          
 

Zarządzenie Nr ORG.0152- 17 /09 Wójta Gminy Lubicz z dnia  24 kwietnia 2009r w sprawie zmiany Regulaminu zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Lubicz
 


Zarządzenie NR ORG. 0152-18/09 Wójt Gminy Lubicz z dnia 22 maja  2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Zarządzenie Nr ORG.0152-19 /09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie: powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.
 

Zarządzenie Nr PR/0152-20/2009 Wójta Gminy Lubicz z dnia 02.07. 2009r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia drogowego wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac do końca roku 20016


Zarządzenie Nr ORG. 0152-21/09   Wójta Gminy Lubicz  z dnia 2 lipca  2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz.
 

Zarządzenie Nr ORG 0152-22/2009 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia " Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego"

Zarządzenie Nr FIN 0152-23/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 02 października 2009r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy  kredyt bankowy.


Zarządzenie Nr ORG. 0152-24/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz.


OKRESOWA OCENA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Zarządzenie Nr  FIN 0152- 26/09 Wójt Gminy Lubicz  z dnia  27 listopada 2009r. w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr FIN.0152-27/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Banery

Stopka