Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony


ZARZĄDZENIE NR ORG. 0152-18/10 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 grudnia 2010r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0152-17/10 WÓJTA GMINY LUBI CZ z dnia 7 grudnia 2010r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników wykonujących prace związane z powszechnym spisem rolnym w 2010r.


Zarządzenie Nr ORG/0152-16/2010 Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko referenta na Samodzielnym Stanowisku Pracy d/s Oświaty w Urzędzie Gminy w Lubiczu.


ZARZĄDZENIE NR 0152-15/10 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 listopada 2010r.
w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów


KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH


ZARZĄDZENIE Nr ORG.0152-13/10 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie powołania komisji w celu wyodrębnienia i przekazania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.


Zarządzenie Nr 0152-12/10  Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie: powołania komisji, w celu dokonania wyboru oferty na realizację zadań w roku 2010, w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego
 


ZARZĄDZENIE NR 0152-11/10 WÓJTA GMINY LUBI CZ z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie wynagrodzenia pracowników wykonujących prace związane z powszechnym spisem rolnym w 2010r.
 


Zarządzenie Nr 0152-10/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 8 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz.
 


Zarządzenie Nr 0152-9/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 kwietnia 2010r.w sprawie zmiany składu komisji likwidacyjnej


Zarządzenie Nr 0152-8/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru oferty na realizację zadań publicznych w roku 2010, w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizyczenj i sportu oraz w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego


Zarządzenie Nr 0152-7/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie  lub dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Lubicz


Zarządzenie Nr 0152 -  6  /10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji, w celu dokonania wyboru oferty na realizację zadania publicznego, związanego z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2010, w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym


Zarządzenie Nr 0152-5/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru oferty na realizację zadania publicznego, związanego z realizacją zadania samorzadu gminy w roku 2010, w zakresie wspierania edukacyjnej i wychowawczej działalnosci pozaszkolnej


Zarządzenie Nr 0152-4/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 lutego 2010r.  w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości


Zarządzenie Nr 0152-3/2010 Wójta Gminy Lubicz  z dnia 11 stycznia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz.


Zarządzenie Nr  0152-2/2010 Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie: dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.


Zarządzenie Nr 0152-1/2010 Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 stycznia 2010r.
w sprawie: powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.