Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Hamonogram

Harmonogram zadaniowy i preliminarz kosztów na 2010r.
do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.


 
Lp
Nazwa zadania
Planowany koszt realizacji
Termin realizacji
1.
Szkolenie dla rodziców w trakcie wywiadówek w szkolnych na temat: „Czynniki chroniące dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi w tym spożywania alkoholu", „Przemoc wobec dzieci -jak pomóc ofiarom".
-
cały rok
2.
Prowadzenie punktu konsultacyjnego w Lubiczu i Grębocinie.
14.400,00
cały rok
3.
Prowadzenie punktu wsparcia i grupy samopomocowej dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.
-
cały rok
4.
Prowadzenie grupy „AA" dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.
-
cały rok
5.
Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Grębocinie i Gronowie i Lubiczu Górnym
56.783,00
cały rok
6.
Utworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych realizujących program profilaktyczny.
27.000,00
cały rok
7.
Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym opłaty sądowe za badania biegłych.
13.100,00
cały rok
8.
Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowych -stowarzyszeniom.
7.000,00
cały rok
9.
Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym - Akcje.
7.000,00
cały rok
10.
Organizowanie imprez, spotkań o charakterze profilaktyki uzależnień przez lokalnych liderów.
6.000,00
cały rok
11.
Udział dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub nim zagrożonych w obozach, koloniach i innych formach wypoczynku.
18.000,00
czerwiec- sierpień 2010r.
12.
Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych i pomocniczych do prowadzenia zajęć świetlicowych — profilaktycznych.
4.717,00
w ciągu roku.
13.
Uruchomienie telefonu „Niebieska Linia"
3.000,00
cały rok
14.
Szkolenia dla członków GKRPA i podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
5.000,00
styczeń - marzec 2010r.
15.
Przeprowadzenie badań ankietowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zjawiska przemocy, pod hasłem „Dzieci i młodzież z gminy Lubicz a zjawisko przemocy".
3.000,00
styczeń - czerwiec 2010r.
                      Ogółem:              165.000,00
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2010-04-12 11:44
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-12 12:02

Banery

Stopka