Treść strony

"Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi" na rok 2010 został przyjęty przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XL/409/2009 z dnia 9 grudnia 2009r.

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-04-21 08:29
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-04-21 08:29