Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 NAZWA REFERATU:

 Referat Gospodarki Przestrzennej

 PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, ze zm.).

  WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

 OPŁATY SKARBOWA:

 107 zł - za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

  TRYB ODWOŁAWCZY:

 Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  

 DODATKOWE INFORMACJE:

 W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami  miast.

 Definicja celu publicznego zawarta jest w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

 FORMULARZE

 brak

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
    data publikacji: 2010-10-18 12:10
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
    ostatnia modyfikacja: 2010-11-04 12:19

PLIKI DO POBRANIA

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
    data publikacji: 2010-10-18 12:35

Banery

Stopka