Treść strony

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA REFERATU

Referat Gospodarki Przestrzennej

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

OPŁATA SKARBOWA:

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego 

POZOSTAŁE:

107 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy innej niż wymieniona wyżej 

56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu

 FORMULARZE

 brak

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
    data publikacji: 2010-10-18 12:39
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
    ostatnia modyfikacja: 2010-11-04 12:38

PLIKI DO POBRANIA

  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
    data publikacji: 2010-10-18 12:43