Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

WYPIS I WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

lub

ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

NAZWA REFERATU

Referat Gospodarki Przestrzennej

PODSTAWA PRAWNA:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.

OPŁATA SKARBOWA:

Za wypis

- do 5 stron - 30 zł,

- powyżej 5 stron – 50 zł

Za wyrys 

za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, jednak nie więcej niż 200 zł

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

W przypadku, gdy opłata skarbowa za wypis lub wyrys będzie wyższa od wpłaconej, należy, przed odebraniem wypisu lub wyrysu, wpłacić brakującą różnicę, w ustalonej przez Urząd kwocie. Dowód wpłaty tej różnicy należy przedłożyć przy odbiorze wypisu lub wyrysu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

FORMULARZE

brak

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2010-10-18 12:57
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-04 13:06

Banery

Stopka