Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.33.2011 Wójta GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu nakładów na inwestycje (środki trwałe w budowie).


Zarządzenie Nr 0050.2.32.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu kabiny toaletowej z pojemnikiem na nieczystości i umywalką.


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.30.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.29.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz


Zarządzenie Nr 0050.2.28.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30.12.2011r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu budynek świetlicy wiejskiej w Kopaninie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.


 

Zarządzenie Nr 0050.2.27.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30.12.2011 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu przyobiektowych oczyszczalni ścieków w Gronowie na działkach 83/12, 83/10 budynków Komunalnych.


Zarządzenie Nr 0050.2.26.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30.12.2011r. w sprawie przekazania w użytkowanie Zespołowi Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 z zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą zewnętrzną.


Zarządzenie Nr 0050.2.25.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu nieruchomości gminnej do administrowania.


ZARZĄDZENIE NR0050.2.24.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: powołania komisji spisowych, określenia szczegółowego harmonogramu spisu z natury oraz określenia pół spisowych.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.23.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.22.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21.11.2011 roku. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu nieruchomości gminnej do administrowania.


WDROŻENIE SYSTEMU POMIARU I MONITOROWANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW


WDROŻENIE SYSTEMU ROZWOJU KOMPETENCJI KADR


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.19.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 października 2011r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy kredyt bankowy w trybie negocjacji bez ogłoszenia.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.18.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych uregulowań związanych z wprowadzeniem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Lubicz


Zarządzenie nr 0050.2.17.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29.08.2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.2.7 z dnia 29.04.2011r. dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.16.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia 2011r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy kredyt bankowy.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.15.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 24 sierpnia 2011r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na pracownicze grupowe ubezpieczenie na życie.


Zarządzenie Nr 0050.2.14.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 sierpnia 2011r.  w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego stroju służbowego i zasad korzystania z niego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy


Zarządzenie Nr 0050.2.13.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.8.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2011r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.12.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 lipca 2011r. zmieniające zarządzenie z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.11.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ewidencji kontroli druków ścisłego zarachowania


Zarządzenie Nr.0050.2.10.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków dotyczących udzielenia dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków


Zarządzenie nr 0050.2.9.2011 Wójta Gminy Lubicz  z dnia 14 czerwca 2011r.  zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Lubicz


Zarządzenie NR 0050.2.8.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2011r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg, Gospodarki Mieszaniowej i Komunalnej w Lubiczu nieruchomości gminnej do administraowania.


Zarządzenie Nr 0050.2.7.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.


Zarządzenie Nr 0050.2.6.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko referenta w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Lubicz


Zarządzenie Nr 0050.2.5.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2011 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.4.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazania dokumentacji niearchiwalnej.
 


INSTRUKCJA KANCELARYJNA


Zarządzenie Nr 0050.2.2.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10 marca 2011r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko księgowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Lubicz
 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.1.2011 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.
 

Banery

Stopka