Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 grudnia 2012 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r. 
 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.69.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.68.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 grudnia 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.67.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym.


ZARZADZENIE NR 0050.1.66.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ Z DNIA 3 grudnia 2012 ROKU w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uruchomienia SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.64.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


 

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.1.62.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2012-2027 oraz projektu budżetu Gminy Lubicz na 2013r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 października 2012 roku w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o dofinansowanie czesnego złożonych do dnia 10 października 2012 roku.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.59.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 października 2012 roku w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 30 września 2012 roku.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.58.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2012  WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 października 2012r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ''Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok ''.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


Zarządzenie 0050.1.55.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 października 2012 r. w sprawie przekazania mienia Gminy Lubicz do Szkół Podstawowych.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


Zarządzenie 0050.1.52.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przekazania mienia Gminy Lubicz, Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dolnym.


ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1.51.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 września 2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.26.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie katalogu wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego dla ucznia/ słuchacza zamieszkałego na terenie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.49.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 września 2012r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych


Zarządzenie Nr 0050.1.48.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) na rzecz Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2012  WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2012r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.46.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego konsolidacyjnego


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.37.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.36.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: wynagrodzenia eksperta za pracę w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.34.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.33.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


Zarządzenie Nr 0050.1.32.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w formie licytacji autobusu szkolnego marki  "Autosan s.a", ustalenia regulaminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.31.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie przekazania w administrowanie placu zabaw oraz tablicy informacyjnej ZDGMiK.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.30.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.29.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.28.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.


Zarządzenie Nr 0050.1.27.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2012 roku,  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym


Zarządzenie Nr 0050.1.26.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym


Zarządzenie Nr 0050.25.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym Projektora BenQ MS613ST


Zarządzenie Nr 0050.1.24.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej w Złotorii nakładów inwestycyjnych w wysokości 4.999,00 zł poniesionych na zakup tablicy interaktywnej oraz sterującego nią laptopa
 


Zarządzenie Nr 0050.1.23.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.


Zarządzenie Nr 0050.1.22.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania przez mieszkańców Sołectwa Grębocin z urządzeń masujących zakupionych przez Urząd Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 09.05. 2012 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących spełnienia zobowiązania z tytułu zadłużenia za korzystanie z lokalu gminnego w formie świadczenia zastępczego


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.20.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.
 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.19.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.18.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu wdrażającego nowe zadania wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Zarządzenie Nr 0050.1.17.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania aktywów trwałych i obrotowych na rzecz Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.16.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


 ZARZĄDZENIE NR 0050.1.15.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.14.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca roku w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 31 marca 2012 roku


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.13.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2011r. , z wykonania planu finansowego za 2011r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.12.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 marca 2012r. zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu i jego zastępcy, kierownika Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, i jego zastępcy, dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól i Przedszkoli w Lubiczu


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 marca roku w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o dofinansowanie czesnego złożonych do dnia 10 marca 2012 roku


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.
 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2012r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ   z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2012r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie odwołania Pana Andrzeja Siemianowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym


Zarządzenie nr 0050.1.4.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania komisji, w celu dokonania wyboru oferty na realizację zadania publicznego, związanego z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2012, w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 stycznia 2012r.  w sprawie wyznaczenia zastępstwa za dyrektora Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 02 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

Banery

Stopka