Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.17.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie powołania komisji spisowych, określenia szczegółowego harmonogramu spisu z natury oraz określenia pół spisowych.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.16.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.15.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr ORG 00152-15/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników l rzędu Gminy Lubicz, zmienionego:
Zarządzeniem Nr ORG 00152-24/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 2 listopada 2009 r., Zarządzeniem Nr ORG 00152-3/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 11 stycznia 20l0r., Zarządzeniem Nr 0050.2.30.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30grudnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 0050.2.4.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2012r.
 


Zarządzenie Nr 0050.2.14.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia Nr ORG.0152-1/09 Wójta Gminy Lubicz z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz, zmienionego:
Zarządzeniem Nr ORG.0152-21/09 Wójta Gminy |Lubiez z dnia 2 lipca 2009 r., Zarządzeniem Nr 0152-10/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 8 czerwca 2010 r, Zarządzeniem Nr 0152-18/10 Wójta Gminy Lubicz z dnia 10 grudnia 2010 r., Zarządzeniem Nr 0050.2.29.2011 Wó jta Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2011 r, Zarządzeniem Nr 0050.2.6.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2012 r, Zarządzeniem Nr 0050.2.13.2012 Wó jta Gminy Lubicz z dnia 5 listopada 2012 r.


ZARZĄDZENIE NR . 0050.2.13.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz.
 


Zarządzenie Nr 0050.2.12.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 05 września 2012r. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy kredyt bankowy konsolidacyjny w trybie negocjacji bez ogłoszenia.


Zarządzenie Nr 0050.2.11.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych uregulowań związanych z wprowadzaniem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Lubicz


Zarządzenie Nr 0050.2.10.2012  Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków dotyczących udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.


Zarządzenie Nr 0050.2.9.2012  Wójta Gminy Lubicz z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na długoterminowy kredyt bankowy konspolidacyjny


Zarządzenie Nr 0050.2.8.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 maja 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na ubezpieczenie mienia Gminy


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.7.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia określonych spraw


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.6.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz


Zarządzenie Nr 0050.2.5.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 26 marca 2012r. w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2012 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.4.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz


Zarządzenie Nr 0050.2.3.2012 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 lutego 2012r.w sprawie wyznaczenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na dostawę sprzętu komputerowego oraz programów dla Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.1.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie: powołania komisji w celu wyodrębnienia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazania dokumentacji niearchiwalnej.

Banery

Stopka