Menu

Ułatwienia dostępu

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Informacja dla osób niesłyszących!

 

Uprzejmie informujemy, że przy załatwianiu spraw w tut. urzędzie osoby niesłyszące  mogą skorzystać  z usług  pracowników samorządowych posługujących się językiem migowym, aby skorzystać  z takiej formy komunikacji  należy dokonać  zgłoszenia na załączonym formularzu, co najmniej na trzy dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej info@lubicz.pl

- faxu    56 678-21-22;

lub złożyć osobiście w biurze podawczym urzędu  na parterze pok. nr 9.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych  środkach komunikowania się  (Dz. U. nr 209, poz. 1243 ) usługa  ta jest bezpłatna dla osób uprawnionych tj. niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721 i Nr 171, poz. 1016 ze zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia  Wójt Gminy Lubicz zawiadamia  wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając inny możliwy termin lub wskazując inna formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.              

Banery

Stopka

baner toplayer