Treść strony


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.13.2012 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2011r. , z wykonania planu finansowego za 2011r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-04-04 07:39
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-04-04 07:39