Treść strony


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.47.2012  WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2012r.

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-09-03 08:12
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-09-03 08:12