Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony


UCHWAŁA NR XXXII/407/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,  transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz


Uchwała Nr XXXII/403/2017

Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXXII/402/2017

RADY GMINY LUBICZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXIV/279/2016

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXIV/278/2016

RADY  GMINY  LUBICZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXIV/277/2016

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz


UCHWAŁA NR XXIV/276/2016

RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.


UCHWAŁA  NR XLVII/557/2014 RADY GMINY LUBICZ z dnia 28 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 


OBWIESZCZENIE NR 2 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 października 2013 r. w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA  Nr XLI/459/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA  Nr XLI/458/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.


Uchwała Nr  XXXIX/439/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz.


UCHWAŁA  NR XXXVII/411/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia  21 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.


UCHWAŁA  NR XXXIV/388/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 


UCHWAŁA Nr XXXIII/380/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 11 marca 2013 r.  w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXXIII/379/2013 RADY GMINY LUBICZ  dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz.


UCHWAŁA NR XXXI/362/2013 RADY GMINY LUBICZ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów usług dodatkowychświadczonych przez Gmine Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi


Uchwała Nr XXX/348/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubicz.


Uchwała Nr XXIX/346/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz. 


Uchwała Nr XXIX/337/2012 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXVIII/317/2012 Rady Gminy Lubicz  z dnia 26 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.