Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

Gmina Lubicz – Bezpieczną Gminą.

 

Drogi.
W ramach zapewnienia bezpieczeństwa oraz poprawy jakości użytkowników dróg gminnych – służby gminne podejmują działania:
a) w okresie zimowym:
     - odśnieżanie,
     - zwalczanie śliskości dróg poprzez ich posypywanie mieszanką piasku ze solą lub
        żużlem,
     - wycinka uszkodzonych i chorych drzew i krzewów,
b) w okresie wiosennym:
    - usuwanie wysypanego w zimowym utrzymaniu dróg piasku (odpiaszczanie),
    - uzupełnianie dziur w nawierzchniach asfaltowych,
    - równanie dróg o nawierzchniach nieutwardzonych,
    - malowanie oznakowań poziomych na drogach asfaltowych,
    - znakowanie dróg pionowymi znakami drogowymi,
c) w okresie letnim i jesiennym:
    - doraźne równanie dróg o nawierzchniach nieutwardzonych,
    - uzupełnianie ubytków w drogach asfaltowych,
    - czyszczenie rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowych,
    - koszenie traw,
    - znakowanie dróg pionowymi znakami drogowymi,

Utrzymaniem dróg zajmuje się Zdzisław Jasiński
                                                               tel. kontaktowy 56 67 82 709 w.23
Znakowaniem dróg a także wycinką drzew zajmuje się Tomasz Lisewski
                                                                tel. kontaktowy 56 67 82 709 w. 27
 

Gospodarka Mieszkaniowa.
a) w okresie od wiosny do jesieni:

          - dwukrotna w ciągu roku (wiosna i jesień) deratyzacja przeprowadzana
             w budynkach administrowanych przez Gminę,
          - remonty budynków komunalnych,
          - czyszczenie kominów oraz udrażnianie przewodów wentylacyjnych,
          - przeglądy i remonty instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych,
      b) przez cały rok:
          - gospodarka lokalowa w zakresie lokali mieszkalnych, socjalnych jak i lokali
            publicznych i użytkowych,

Gospodarką mieszkaniową zajmuje się Michał Dobrzyński
                                                                      tel. kontaktowy 56 67 80 709 w. 26.


 

Gospodarka Komunalna.
a) przez cały rok:
    - wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów i kotów),
    - usuwanie padłych zwierząt,
    - budowa oraz utrzymanie oświetlenia drogowego,
    - likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Odpowiedzialnym za wyłapywanie bezpańskich zwierząt i usuwanie padłych zwierząt jest Bogusław Awianowicz                         – tel. kontaktowy 56 67 82 709 w. 28
Odpowiedzialnym za oświetlenie oraz dzikie wysypiska śmieci jest Mirosław Wójcik       
                                                               – tel. kontaktowy 56 67 82 709 w.28

CAŁODOBOWY NUMER ALARMOWY: 668 524 993

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2014-01-30 14:36
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-30 14:38

Banery

Stopka