Treść strony


  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2014-10-31 09:54

Informacja Wójta Gminy Lubicz za 2014 r. na podstawie art. 37 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.)
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2015-05-28 13:56