Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.14.2014 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2014r. w sprawie sprawozdań rocznych : z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2013r., z wykonania planu finansowego za 2013r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia  Gminy Lubicz.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-04-16 07:51
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-04-16 07:53


Uchwała Nr 17/S/2014 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-05-14 10:52
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-05-14 10:53

Banery

Stopka