Treść strony

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubicz za II kwartał 2014 r

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-07-29 12:19
  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2014-10-10 09:01
  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2014-10-10 09:01
  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2014-10-10 09:01
  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2014-10-10 09:01
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-10-10 09:02

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.63.2014  WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 sierpnia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2014 r.

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-10-29 09:58
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-10-29 09:57

Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku.
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2014-09-24 12:46