Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia "Programu Sportu i Rekreacji w gminie Lubicz"


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.84.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprwie przekazania dziesięciu piłek na Orlika w Lubiczu Górnym


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.83.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ  z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołnaia gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zarządzenie Nr 0050.1.82.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 grudnia 2015r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.81.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.80.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania szkołom prowadzonym przez Gmine Lubicz zestawów tablic interaktywnych wraz z sustemem dystrybucji treści - edukacyjnych z projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej"


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.79.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.1.78.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru oferty na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.77.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.76.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przekazania Zarzadowi Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu nieruchomości gminnej do administrowania 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.74.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjecie projektu uchwaly zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz oraz projektu budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.72.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2015 roku
w sprawie przekazania w administrowanie budynku szkoły o sale gimnastyczną oraz łącznik wraz z przebudową części łączącej szkołę i wyposażenie.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.71.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


Zarządzenie Nr 0050.1.70.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 25 października 2015r w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


Zarządzenie Nr 0050.1.69.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 października 2015 roku
w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną złożonych do dnia 30 września 2015 roku


Zarządzenie Nr 0050.1.68.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 października 2015 roku
w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli złożonych do dnia 10 października 2015 roku


ZARZĄDZENIA Nr 0050.1.67.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.66.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.65.2015 WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 0050.1.64.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 9 października 2015 roku w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Lubicz za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.63.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE 0050.1.62.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.59.2015 WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lubicz


ZARZADZENIE Nr 0050.1.58.2015 WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.57.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE 0050.1.56.2015 WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 0050.1.47.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powolania obwodowych komisji d/s referendum


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.55.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.54.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubicz oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za I półrocze 2015r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.47.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 sierpnia w sprawie powołania komisji wyborczych.


ZARZĄDZENIE 0050.1.52.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarzadzenia w spawie powołania obwodowych komisji ds. referendum


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.51.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.50.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.49.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.48.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.47.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powolania obwodowych komisji do spraw referendum


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.46.2015WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.45.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przekazania rzeczowych skladników majątku (srodków trwałych i wyposażenia) na rzecz Urzedu Gminy Lubicz oraz Szkoły Podstawowej w Młyńcu.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.45.1.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 lipca 2015 nr. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.44.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.43.2015 WÓJT GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na inwestycje


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.42.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na zakupy inwestycji


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.41.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 215 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i wstepnego oszacowania strat powstałych na terenie Gminy Lubicz, po przejściu nawalnego deszczu i huraganowego wiatru w dniu 19 lipca 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 215 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.38.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 lipca 2015 r w sprawie przekazania w uzytkowanie 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.37.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Grebocinie.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.36.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gronowie


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.35.1.2015 WÓTA GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r. 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.34.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE 0050.1.33.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej  w Lubiczu za 2014 r.


ZARZĄDZENIE 0050.1.32.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmain w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE 0050.1.31.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.


ZARZADZENIE Nr 0050.1.30.2015 WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Nr 2 w Grębocinie dwóch zestawów komputerowych.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.29.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 10 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powolania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.28.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania w administrowania zestawu do siatkówki plazowej.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.27.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.26.1.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.26.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Lubicz na 2015 r. 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.25.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia NR 0050.1.15.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.23.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.15.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 20 kwietnia w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.22.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Óchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie rozbudowy budynku szkoły o kotlownię wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Złotorii,


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmianw budżecie Gminy Lubicz


Zarządzenie Nr 0050.1.20.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.19.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2015r w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.


Zarządzenie Nr 0050.1.19.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.


Zarządznie Nr 0050.1.18.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.


Zarządzenie Nr 0050.1.17.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 20I5r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.15.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.1.16.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.15.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.14.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powolania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków nauczycieli o pomoc zrdowotną zlożonych do dnia 31 marca 2015 roku


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.13.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powolania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków nauczycieli o dofinansowanie czesnego złożonych do dnia 10 marca 2015 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.12.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.11.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na inwestycje (środki trwałe w budowie)


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.9.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmianw budżecie Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdań: rocznych: wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2014 r., z wykonania planu finansowego za 2014 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 lutego 2015r.w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2015r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.6.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 lutego 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.5.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.4.2015 WÓJTA MINY LUBICZ z dnia 6 lutego 20115 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.3.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2015 r.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania w administrowanie świetlicy wiejskiej w Krobi ZDGMIK


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.1.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia "Programu Sportu i Rekreacji w gminie Lubicz"

Banery

Stopka