Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE 0050.2.15.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr ORG.0152-15/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. (tekst jednolity Zarządzenie Nr 0050.2.15 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 6 listopada 2012 r.) w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzedu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE NR.0050.2.14.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji spisowych, określenia szczegółowego harmonogramu spisu z natury oraz określenia pól spisowych.


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.13.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.12.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 2 listopada2015 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkalych na terenie gminy Lubicz


ZARZADZENIE Nr 0050.2.11.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powolania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2015 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.10.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania lomisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.9.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie powolania przedstawiciela na narady koordynacyjne odpowiedzialnego za sytuowanie podziemnych urzadzeń melioracyjnych.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.8.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania Zarządowi Dróg, Gospodarki  Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu nieruchomości gminnej do administrowania.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.7.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na ubezpieczenie mienia Gminy. 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.6.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przyjecia regulaminu korzystania ze swietlic wiejskich w Gminie Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.5.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powolania komisji w celu dokonania wyboru oferty do realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania demontażu, transportu i przekazania do utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, pochodzacych z obiektów budowlanych połozonych na terenie Gminy Lubicz w roku 2015.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.4.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdzialania Patologiom społecznym na terenie Gminy Lubicz na rok 2015.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.3.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2014 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rzetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie lub dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.1.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie powołania oraz prac komisji przetargowej

Banery

Stopka