Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Informacja dla mężów zaufania

Wójt Gminy Lubicz informuje, że w dniu 6 września 2015r podczas Referendum ogólnokrajowego wszystkie obwodowe komisje d/s referendum na terenie gminy rozpoczynają pracę w lokalach o godzinie 500 .


Informacja Wójta Gminy Lubicz dot. zmiany numeru telefonicznego w Obwodowej Komisji d/s Referendum

Wójt Gminy Lubicz informuje, że uległ zmianie numer telefonu do Obwodowej Komisji d/s Referendum Nr 5  w Rogówku 
Kontakt z Obwodową Komisją d/s Referendum Nr 5 po nr kom 797 999 879

                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                             (-) Marek Olszewski


ZARZĄDZENIE 0050.1.56.2015 WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 0050.1.47.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powolania obwodowych komisji d/s referendum


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.53.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 31 sierpnia 2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.47.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 sierpnia w sprawie powołania komisji wyborczych.

Składy osobowe komisji ds. Referendum


ZARZĄDZENIE 0050.1.52.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarzadzenia w spawie powołania obwodowych komisji ds. referendum


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.47.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powolania obwodowych komisji do spraw referendum


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.48.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.49.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych

Informacja dla podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum o miejscu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

Wójt Gminy Lubicz informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 23  (I piętro) w terminie do 7 sierpnia 2015r w godzinach pracy Urzędu.


W dniu 17 czerwca 2015r Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał postanowienie o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum na dzień 6 września 2015r.


OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy   Lubicz
z dnia 20 lipca 2015r

         Na podstawie art.6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003r o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318) , podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w referendum ogólnokrajowym.


Informacja dot. referendum ogólnokrajowego

Referendum zarządzono na dzień 6 września 2015r. Głosowanie w lokalach obwodowych komisji d/s referendum  odbywa się w godz od 6 00 22 00.


Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców


Zawiadomienie o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Wójt Gminy Lubicz zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Banery

Stopka