Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


Informacja w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu RP

       Na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r zarządzono wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015r.
Wszystkie informacje o wyborach parlamentarnych zamieszczane są na stronie internetowej gminy www.lubicz.pl w zakładce „Wybory do Sejmu i Senatu RP”

Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy" (zmiana wskazań zegarów z godziny 3:00 na godzinę 2:00). Komisja przypomina o tym wyborcom, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania.
Podkreślamy zatem, że lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.00-21.00 (wedlug czasu "zimowego").


Informacja dla mężów zaufania

Wójt Gminy Lubicz informuje, że w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 25 października 2015r. obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy rozpoczynają pracę w lokalach wyborczych o godzinie:

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Grębocinie             

  o godz 5 30

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gronowie               

  o godz 6 00

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Lubiczu Górnym   

  o godz 5 45

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Lubiczu Dolnym   

  o godz 6 00

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Rogówku               

  o godz 6 00

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Brzeźnie                

  o godz 5 45

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Młyńcu Pierwszym

  o godz 6 00

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Lubiczu Górnym   

  o godz 6 00

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Złotorii                  

  o godz 6 00

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Lubiczu Dolnym 

  o godz 5 30

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11  w Złotorii                

 o godz 5 15

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Grębocinie           

  o godz 5 45

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Lubiczu Górnym   

 o godz 5 30

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Krobi                    

 o godz 6 00

 


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.

Wykaz miejsc na terenie gminy Lubicz przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Informacja dla komitetów wyborczych o miejscu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Lubicz informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Lubicz przy ul. Toruńskiej 21, w pokoju nr 23 (I piętro) w terminie do 2 października  2015r. w godzinach pracy Urzędu.


Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

   Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Wójt Gminy  Lubicz

  zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców  - wybory  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na  dzień 25 października 2015 r.
Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Lubiczu ul. Toruńska 24– pokój Nr 6 (I piętro)   od 05 października 2015  do 19 października 2015  w godzinach pracy urzędu.

Wójt           
(-) Marek Olszewski

   Wyjaśnienie: Każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.


Technika głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015

 • SEJM
 • SENAT


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.60.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.61.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


ZARZĄDZENIE 0050.1.62.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych


ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.65.2015 WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych


ZARZĄDZENIA Nr 0050.1.67.2015 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


Zarządzenie Nr 0050.1.70.2015 Wójta Gminy Lubicz z dnia 25 października 2015r w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej


Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Banery

Stopka