Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.12.2016

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR.0050.2.10.2016

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji spisowych, określenia szczegółowego harmonogramu spisu z natury oraz określenia pól spisowych


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.9.2016

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów


Zarządzenie Nr 0050.2.7.2016

Wójta Gminy Lubicz z dnia 13 października 2016r. w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

 


Zarządzenie Nr  0050.2.5.2016 

Wójta Gminy Lubicz  z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie  przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Lubicz.


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.4.2016

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.3.2016

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 20.06.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej


Zarządzenie Nr 0050.2.2.2016

Wójta Gminy Lubicz z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu dokonania wyboru oferty do realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania demontażu, transportu i przekazania do utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubicz w roku 2016


ZARZĄDZENIE NR 0050.2.1.1.2016

WOJTA GMINY LUBICZ z dnia 18.03.2016 r. w sprawie powołania komisji, w celu dokonania wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lubicz w roku 2016 w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych

 


ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.1.2016

 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Lubicz

Banery

Stopka